• ... dangumi ir žeme, su upėmis ir ežerais, su vilkais ir lapėmis. Gamta ir Kuprelis nesikeičia. Kuprelis ir gyvena gamtos ritmu. Galima tai pastebėti dalyje, kai jis liūdi ir... ir vėjui nutilus ošia, ir bandoje, kuri sutemai artėjant pati namon traukia. Dievas...

  • ... bobutei labiau pasenus ir sutaupytiems pinigams į pabaigą einant, Kuprelis buvo atiduotas... kleboną, bet tas pasitaikė rūstus ir Kuprelis ilgai ten neužsibuvo. Iš ten... lakią vaizduotę ir skambų balsą, muzikalus, išsilavinęs. Kuprelis labai tikėjo į Dieva ir jo.... Jei tik vejas pučia ir malūno sparnai sukasi, Kuprelis linksmas žvalus, bet...

  • ... ir būdinga impresionistams Šeinius sugyvina gamtą,“ ji „sąmoninga“, intensyvi, kurianti:Dievas ir pasaulio siela kartu“. Radzevičiūtė apie gamtą „Kuprelyje“ rašo: „iš tikrųjų „Kuprelis...! Aš tau ir algos pridėsiu, ir šiaip ko.“ Nepanašu, kad kuprelis Marijonoje nors...

  • ... rėdo“. Kuprelis tikėjo, kad Dievas yra visur, todėl jame galima įžvelgti ir panteizmo bruožų. Iš pastarosio citatos aiškiai suvokiama, kad pats Kuprelis buvo gamtos dalis, ir jo siela dažnai susiliedavo...

  • ... “Kuprelis” pirmose romano posmose rašytojas aprašo gamtą: “Ir regimi laukai, ir žalios pievos, ir..., drugelyje, eržyne “Dievas tuomet buvo visur.Ore, vandenyje ir dirvoje”.Gamta parodoma.... Galiausiai Kuprelis įvertino savo jausmus ir meilę ir visą tai priskyrė gamtos ir dievo...

  • ... - gyva, intensyvi, "sąmoninga", kurianti ir dalyvaujanti: Dievas ir "pasaulio siela" kartu. Olesio būties... beletristai mokėsi rašyti meilės istorijas. "Kuprelis", tiek istorine reikšme, tiek kūrybiniu... vietos ir laiko parametrus. „Kuprelis" prasideda klasikinės novelės situacija: yra klausytojas ir pasakotojas...

  • ... skiemenį, kuris gali būti ir tvirtapradis, ir tvirtagalis, ir trumpas (...). Nepastoviai kirčiuojami tie...“, „Velnias ir Viešpats Dievas“; Senkevičius Henrikas (1846 – 1916) – romanai „Ugnimi ir kalaviju“, „Tvanas... (Jurkūnas) Ignas (1889 – 1959) – romanai „Kuprelis“, „Siegfried Immerselbe atsijaunina“, apysakos „Bangos...

  • ... daugiau, tačiau senas jis neatrodo. Kuprelis pats liesas, baltas, dar daugiau... šiltus jausmus merginai. Tačiau neilgai Kuprelis džiaugėsi mylimosios teikiama šiluma, ji... jos elemente jis regi Dievą. Dievas tuomet būna visur, visame kame... turi sielą ir jaučia ryšį su juo. Tačiau Kuprelis labai nusivylęs savimi...

  • .... Jo dievas - laisvė. Kukio dievas visus prižiūri, baudžia, smerkia. Jo dievas - paklusnumas ir tvarka. Gugį, turintį savo religiją, žmonės vadina ir laiko... ir savo šeimoj iš mažens niekontas kuprelis, trokšta didybės, garbės, moters meilės ir...

  • ... impresionistas lietuvių literatūroje. * Kūrybos bruožai: -“kuprelis“-psichologinis romanas. -kuo gilesnė individualizacija... - gyva, intensyvi, "sąmoninga", kurianti ir dalyvaujanti: Dievas ir "pasaulio siela" kartu. -Olesio samprata... blaškosi tarp tikėjimo ir ne, tiesos ir melo, džiaugsmo ir skausmo, nelaimingas, nusivylęs...

×
×