• .... Ne išimtis ir „Kuprelis“. Jame iš tiesų nemažai gamtos vaizdų, kurie vienaip... gūžtą“. Ilgai būdamas miške Kuprelis tampa tikra gamtos dalimi: „Neatsižiūriu aš į... žmogaus ir gamtos sugretinimas, „sumaišymas“ yra svarbiausias bruožas įrodantis, kas „Kuprelis“ yra...

  • ..., rodantis jaunojo rašytojo neatsiejamumą nuo gamtos pasaulio, yra tas, kad įkvėpimo... ir lapėmis. Gamta ir Kuprelis nesikeičia. Kuprelis ir gyvena gamtos ritmu. Galima tai... saulėleidžio šventėje, savo sielą su gamtos dvasia suliejęs, meldžiaus saulei, dangui...

  • ... gamta I.Šeiniaus romane ,,Kuprelis” I.Šeinaius romanas ,,Kuprelis” priklauso impresionizmui, nes... veikėjas – vienišas Olesis glaudžiasi prie gamtos ir savojo malūno. Malūnas ,,Kuprelyje... aprašė jo akimis platų, neregėtą gamtos pasaulį: “Girios tylios, ramios stovi...

  • ..., fiziškai gamtos nuskriausto , bet užtat emociškai gausiai apdovanoto žmogaus, meilės istorija.Kuprelis... „Kuprelyje“ rašo: „iš tikrųjų „Kuprelis“ yra gamtos ir meilės tarpusavės pereinamybės romanas... veikia tiesiogiai, kitos netiesiogiai. Tiesiogiai Kuprelis bendrauja su Gervydiene, su Marijona...

  • ... yra tarsi šalia gamtos, į ją neįsiliejęs. O romanas ,,Kuprelis“ yra impresionistinis... iš aukštai galėtų matyti gražų gamtos peizažą. Kuprelis pasakoja, kaip vakarais jis... gamtos dvasia suliejęs, meldžiaus saulei, dangui, anapus kurio aukščiausia pajėga rėdo“. Kuprelis... citatos aiškiai suvokiama, kad pats Kuprelis buvo gamtos dalis, ir jo siela...

  • .... Olesio, jaunystėje gabaus muzikanto, bet gamtos fiziškai nuskriausto, apvilta meilė traktuojama... veikalus, įsiklausęs į amžiną gamtos ritmą. Romane „Kuprelis“(1913) pasakojama romantiška apviltos... stiprumu, išgyvenimų gilumu, meniniais sugebėjimais. Kuprelis - didelis svajotojas, gyvenantis praeitimi, semiantis...

  • ..., šviesa čia nereikalinga, per tamsą Kuprelis galėjo matyti Gundės skaistų, susimąsčiusį... tik sau” Tik per gamtos perteiktus vaizdus Kuprelis buvo laimingas gamta padėjo... žmgus stiprėja.Žmogus seka kiekvieną gamtos reiškinį gyvena su juo ir... Kuprelis įvertino savo jausmus ir meilę ir visą tai priskyrė gamtos ir...

  • ... ekskursus, nereikšmingas, pasikartojančias smulkmenas. Meilės, gamtos, gėrio, gyvenimo prasmės, grožio, dvasios... audrai, klaidžiojant keistiems šešėliams, malūnininkas kuprelis Olesis pasakoja autoriui savo nelaimingos.... Olesio, jaunystėje gabaus muzikanto, bet gamtos fiziškai nuskriausto, apvilta meilė traktuojama...

  • ... į namų eimininkę. ia prasme Kuprelis - naujas mogus lietuvių prozoje, atokus... irgi suvokiama savaip. Netekęs Gundės, Kuprelis nebenori grįti ,,atgal į mones..., o gerbdamas save. Vienias Kuprelis glaudiasi prie gamtos ir savojo malūno. Gamta... jis nėra aklas ir kurčias "gamtos stebuklui". O malūno rolė "Kuprelyje...

  • ... dienos pasaka", vaizduojama Olesio, fiziškai gamtos nuskriausto, bet užtat emociškai gausiai... beletristai mokėsi rašyti meilės istorijas. "Kuprelis", tiek istorine reikšme, tiek kūrybiniu... pasakojimo vietos ir laiko parametrus. „Kuprelis" prasideda klasikinės novelės situacija: yra...

×
×