Kuprelis

Ignas Šeinius
Kuprelis

Ignas Šeinius (tikroji pavardė Jurkūnas, 1889-1959), aktyvus ,,Vaivorykštės”, ,,Pirmojo baro” bendradarbis, meną laikė paslaptingu įkvėpimo vaisiumi, individo sielos išraiška, iškilusią virš laiko ir erdvės. Ši pažiūra sutapo su ano meto estetizmo programa

Impresionizmas

Kas yra impresionizmas
IMPRESIONIZMAS – tai XIX amžiaus pabaigos dailės, muzikos ir literatūros kryptis, susigrūmusi su konservatyviomis akademinėmis dailės tendencijomis. IMPRESIONIZMAS kilo iš realistinio meno. Dabar impresionizmas priskiriamas prie populiariausių Vakarų meno srovių, šio term