• ... žemyn paskutiniojo, kai Kuprelis jį sulaikė: - Pala, Olesėli, - šūktelėjo Kuprelis, - jūs dar... neišdrįsau. Žinojau, kad Kuprelis pats viską papasakosiąs. Kuprelis vikriai įpylė ąsotin pieno...? – vėl pradėjo Kuprelis, - Čia dar neviskas. Po šių žodžių Kuprelis vėl nutilo...

  • .... Impresionizmo bruožai Igno Šeiniaus romane „Kuprelis“ Impresionizmas Impresionizmas (pranc. Impresion – įspūdis...“ yra svarbiausias bruožas įrodantis, kas „Kuprelis“ yra impresionistinis kūrinys. Reziumė Išnagrinėję.... Literatūros sąrašas 1. Ignas Šeinius „Kuprelis“ 2. Literatūros enciklopedija 3. Tarybinė...

  • ... ir lapėmis. Gamta ir Kuprelis nesikeičia. Kuprelis ir gyvena gamtos ritmu. Galima..., kuomet nebegalima pilnai grožėtis gamta, Kuprelis išeina į lauką pasidžiaugti paskutiniu... visiems perskaityti Igno Šeiniaus romaną „Kuprelis“ ir prisiminti daugelį žmonių pamirštų...

  • ... gausiai apdovanoto žmogaus, meilės istorija.Kuprelis – pagrindinis romano veikėjas, nuolatos apsuptas... veikia tiesiogiai, kitos netiesiogiai. Tiesiogiai Kuprelis bendrauja su Gervydiene, su Marijona... bent dviejose vietose užsimenama, kad Kuprelis nevangia tarnaitei uždrožti kupron.“Kam...

  • .... Antrasis variantas pakeistas, išleistas 1932m. Kuprelis. - pirmas modernus lietuvių romanas, kurio..., norą suprasti, pažinti gyvenimo prasmę. Kuprelis išsigelbsti, nepalūžta nuo neteisybės, apkalbų, apgaulės. I.Šeiniaus "Kuprelis" - impresionistinis kūrinys. Intensyvus, gyvas ir...

  • ... paveikslas Ignas Šeinius parašė kūrinį „Kuprelis“. Tai buvo pirmasis impresioniztinis kūsinys... kompozicija, tai yra pasakojimas pasakojime. Kuprelis visą savo gyvenimo istoriją papasakojo... Joną Staševskį. Po Gundės netekties Kuprelis patyrė labai didelę psichologinę traumą...

  • ... žiūrėti į pasaulį susirūpinusiu žvilgsniu. ,,Kuprelis” sukurtas aprėmintų pasakojimų principu: romantiškoje... stiprumu, išgyvenimų gilumu, meniniais sugebėjimais. Kuprelis - didelis svajotojas, gyvenantis praeitimi, semiantis... nuostabiausiais ir spalvingiausiais muzikos akordais… Kuprelis pasijunta bejėgis užgniaužti šį stulbinančiai...

  • ... gana greitai.Nors iš pradžių Kuprelis buvo nedrąsus,tačiau uždavęs Ignasėliui...,kitame kaime,taip bandydamas užsimiršti. Kuprelis-gamtą jaučiantis žmogus.Jis mėgdavo... gėlelėje,beržyne,ore,vandenyje,dirvoje... " Kuprelis-mąstytojas.Dažnai filosofuodavo apie sielą...

  • ... gamta I.Šeiniaus romane ,,Kuprelis” I.Šeinaius romanas ,,Kuprelis” priklauso impresionizmui, nes... Gundės meilei nebuvo lemta išsipildyti, Kuprelis apie mylimąją atsiliepia pačiais gražiausiais... akimirkas.Ignaselio manymu, Olesis – menininkas: ”Kuprelis vis daugiau mane stebina.Ne...

  • ..., impresionizmui budingas rašymo stilius. Romane „Kuprelis” aprašomas individualus netipinio personažo paveikslas... stiprumu, išgyvenimų gilumu, meniniais sugebėjimais. Kuprelis - didelis svajotojas, gyvenantis praeitimi, semiantis..., suvirpina slapčiausias jo širdies stygas. Kuprelis pasijunta bejėgis užgniaužti šį stulbinančiai...

×
×