• ... gūvus, judrus. Sargautų malūnas – visas Kuprelio gyvenimas. Čia jis gyvena, dirba... dar pabrėžia tiesi nosis. Tačiau akys vikrios, gyvos kaip žarijos, tik... nuomonę apie gyvenimą, jo prasmę. Kuprelio buvo savotiškas nusistatymas apie meilę..., karštos meilės, kurią jautė Gundei... Kuprelio meilės istorija neeilinė, čia, karštai...

  • ... autorius šykščiai ir trumpai vaizduoja Kuprelio gyvenimą iki Skardžių, tai moterys... moterų, veikiau moteriškosios lyties asmenys . Kuprelio negatyvios mintys, kurias jis reiškia... nepaprastai gyvai ir skardžiai. ... Jis akys žvilgėjo dar neregėtu džiaugsmu. Mačiau...

  • ... harmonijos ir grožio nuojautą. Pagrindinis „Kuprelio" veikėjas Olesis, vargoninkas, vėliau malūnininkas... nuosekliai, detalizuodamas veiksmo aplinkybes, papasakojo Kuprelio pergyvenimų eigą, kurioje nemaža retorikos... šiokį tokį nusiraminimą. Pro skaitytojo akis praslenka daugybė scenų; psichologiškai detaliausios...

  • ....Darbas jam buvo pagrindinis užsiėmimas. Kuprelio išvaizda nelabai patraukli : išbalęs veidas... pirštai,plona,tiesi nosis,bet akys labai vikrios.Jis labai įsigilinęs... jis dirbo malūne. Ignasėlio ir Kuprelio ryšys užsimezgė gana greitai.Nors... jų tolesnį pokalbį.Ignasėlis paprašė Kuprelio jam pasipasakoti ir Kuprelis sutiko...

  • ... kaip žarijos akys.“ Matyt, nuo išorės portreto ir prasideda Kuprelio ryšys su... viso to gamta kartu atspindi Kuprelio būseną, jo nuotaikas. Štai lydint..., išgirsti norimus žodžius. Gamta atspindėdavo Kuprelio būseną ne tik anuomet, kai..., jog jam žinojus esant šitokį Kuprelio ryšį su gamta, jaunasis rašytojas...

  • ... jaunas ir greitai tapo geru Kuprelio draugu. Skardžiuose Olesis įsimylėjo Gundę... Gundė ir nebūtų pabėgusi nuo Kuprelio pas Joną Staševskį. Po Gundės... sapnuodavosi. Negalejo jos atvaizdas palikti Kuprelio ramybėje, todėl jis išvažiavo iš..., plona tiesi nosis, vikrios, gyvos akys. Kuprelis buvo tiesiog susietas su...

  • ... vidiniam pasauliui.Pavasarį pasikeičia ir Kuprelio nuotaika.Jis nebenori sedėti namuose... išbala, ryškios akys ima skubiai bėgioti.Kad sustiprinti Kuprelio ryšį su gamta... jausmus, per žiemą yra parodoma Kuprelio ir Gundės meilė.tamsoje Kuprelis... skaistų, susimąsčiusį veidą dideles žvilgančias akis.Garsai kėlė Kuprelį į beribę...

  • ... atveju nelaimingos meilės istorija. Iš "Kuprelio" vėlesnieji beletristai mokėsi rašyti meilės... į vargonus . Tuomet, būdavo, jų akys sulieja akimirksniu savo žvilgsnius. Jis.... Ir tuomet kilo manyje pyktis, akis man iš kaktos spaudė“(XXVIsk...

  • ... kitas laikas ir kita erdvė – Kuprelio meilė Gundei, nušvietųsi jo jaunystės..., žadanti aušra.Jos skaidrios žvilgančios akys tirpino širdį, gundino ją.Aš...

×
×