• ... siela kupina keršto, kad ji myli kitą - vokiečių riterį Klerį. Skirgaila kupinas... trobą tarsi voverė rate. Rašytojas kupinas nuoširdžios užuojautos šiai darbščiajai moterėlei... simultaniškų vaizdų ir ekspresionistinių detalių kupinas tekstas yra visiškai originalus reiškinys...

  • ... sargybinis. Pasakojima reguliavo jaunatviška ekspansija, kupina savimi apsvaigusios jegos, besiveržianti i... šiokiadienine buitis - pabaigtuviu paprociai, gegužines - kupina žmogiško gerumo ir poetiškumo. Poetiškai..., jo kuriniuose virsta daugiaprasme metafora, kupina nepaaiškinamo buties vientisumo. Noveleje „Raudoni...

  • ... siela kupina keršto, kad ji myli kitą - vokiečių riterį Klerį. Skirgaila kupinas... trobą tarsi voverė rate. Rašytojas kupinas nuoširdžios užuojautos šiai darbščiajai moterėlei... simultaniškų vaizdų ir ekspresionistinių detalių kupinas tekstas yra visiškai originalus reiškinys...

  • ... vaikus. Viešpats yra gailestingas ir kupinas užuojautos. Viešpats yra geras visiems... pasitenkinimo, o manoji širdis yra kupina ramios pasitikėjimo palaimos. Aš nejaučiu... ramybę Aukščiausiajame. Tas, kuris yra kupinas įtikėjimo, tikrai garbina tada, kada...

  • ... per vakarienę, kai baugios laimės kupinas, išgąstingomis akimis, pračiauptomis lūpomis sėdėjo... jus ir jūsų klaidingas, vylingas, kupinas nuodų, nuostabias teorijas. - Kurias? - paklausė... nuostabios pjesės nuostabi pabaiga. Ji kupina šiurpaus graikų tragedijos grožio. Man...

  • ..., saikingumu, ir gaudiškajį - manieringą, impozantišką, kupina miglotos prasmės. Trečiasis žymiausias alamkarikų... sfera. Neotaoizmo estetika labai savita, kupina stichinės dialektikos, mįslingumo, paradoksalumo, remiasi... buddhistinė filosofija ir estetika buvo kupina sudėtingų abstrakčių išprotavimų, metafizinių konstrukcijų...

  • ... pasaulio prisikėlimą. Ateisiantis Kristus - Kristus, kupinas jėgų ir šlovės, ateis į... Ateisiančio, kuriame visiškai atsiskleidžia absoliutus, kupinas jėgų ir šlovės žmogaus pasirodymas... Ateisiančio, kuriame visiškai atsiskleidžia absoliutus, kupinas jėgų ir šlovės žmogaus pasirodymas...

  • ... šiokiadieninė buitis - pabaigtuvių papročiai, gegužinės - kupina žmogiško gerumo ir poetiškumo. Poetiškai... tipažas - „vėjų ir ajerų mergaitė", kupina pavasarinio spindėjimo, harmonijos ir svajonių... slopinamu metafiziniu maištu ir kartėlio kupina filosofine rezignacija. Kas tad mes...

  • ... jis visuomet linksmas, pasitikás savimi, kupinas gyvenimo dþiaugsmo kaip tikras gamtos... stipri dvasia. Bet senoji Karalienë kupina skaudþiø prieðtaravimø: negalëdama apginti tikrosios... dramatinius eilëraðèio elementus: jo veiksmas kupinas átampos, jo veikëjø santykiai atsiskleidþia...

  • ... kasdienis plepėjimas yra vis kitoks, kupinas improvizacijos, nepakartojamų ištarčių, emocijų susijusių... prasmę įkūnijantis veiksmas tampa lėkštas, kupinas paviršutiniškų klišių ir epigoniškas. 1... dienomis, arba per Gavėnia . Tekstas kupinas liūdesio . Apraudama ir gailimąsi dėl...

×
×