• ... paminklo kriterijai:  Amžius (kuo senesnis tuo, vertingesnis);  ... Praeitis-tai ne dabartis;  Praeitis-tai mūsų identitetas;  Praeitis-vertinga savaime. Praeitis-...epochos nesikartoja, todėl praeities liekanos liudija tautos istoriškumą. Formuojasi ...

  • ...reikia siekti, kad pamoka būtų kuo tobulesnė, kuo įdomesnė. Ko reikia ...sąmoningumo pagrindas yra visapusiškas savo tautos praeities ir dabarties, savo kultūros ... vertinga: ugdant patriotizmą siekiama savo tautos gerovės, siekiama derinti asmens ir tautos...

  • ...įtaigiai ir talentin¬gai pavaizduota tautos praeitis lietuviams tapo nacionaliniu epu, kurio... tarytum išdavė visa, kas buvo vertinga, sudavė smūgį giliausiems kuni¬gaikščio...ir kankinti kitus, svarbu nugyventi kuo paprasčiau, kuo taikiau. Skirgailai, veiksmo ...

  • ... kurios dėka ugdytinis formuoja socialiai vertingas asm struktūras: protinius bei ...ar patys skaitė vadovėlyje, ir kuo geriau įsiminti. Aiškinamasis mokymas ...auklėjimui didelę reikšmę turi savo tautos praeities ir dabarties pažinimas. Centrinė tautinio...

  • ... Platono filosofijoje? • Kuo vertinga Aristotelio filosofinė sistema? ...Praeitis tokiu būdu nenutrūkstamai plečiasi, tobulėja, praturtėdama vėlesnių laikų įvykiais. Mitologinės praeities...įrodinėti. Rytų civilizacijos tautos, kurdamos stiprias centralizuotas...

  • ...tautos dvasia. Tautos vienybė ir solidarumas yra grindžiami tautinės kultūros bendrumu. Kiekvienos tautos... šalių praeities romantizavimu. Romantizuojama praeitis iki ...moterys norėjo išausti kuo įmantresnius audinius,...tai, kas yra vertinga Emilija Pundziūtė: ...

  • ...meninio vaizdo forma. Labai vertingas meno kūrinys visada patinka...tautos kultūros istorija; kalba yra esminis tautos saviraiškos forma. Tautos.... Dekartas teigė, kad kuo-met mes galvojame ... laikas tėra tik subjektyvus: praeitis – tai mūsų atsiminimai, ateitis ...

  • ... raidoje”. Kuo tas perversmas pasireiškė, kuo gi skiriasi ... norint išvengti tironijos. Tautos atstovai turi leisti įstatymus... neveiklus, atgyvenęs, sustingęs, užmiršta praeitis, ir todėl neturįs ...to vertingas, kad patinka, bet dėl to patinka, kad vertingas...

  • ...prasme. Šis paskutinis apibrėžimas labai vertingas tuo, kad nurodo pagrindinę ...perduoda turtingos religinės patirties lobius, praeities kartų, šventųjų ir kitų ...apginti valstybės ir tautos interesus nuo neteisėto agresoriaus. Kuo didesnis pavojus gėriui...

  • ... yra vertingas. Savo vertės pajautimas ir gyvenimo vertinimas yra susiję: būdamas vertingas... ir rezultato, kaip ryšys tarp praeities ir ateities. peržangos princ teigia... vienovės pagrindas, jame turi kuo ryškiau atsispindėti tautos kultūra. 5) mokymo turinio...

×
×