• A abėcėlė abeji abejingas abejoti abipusiškas abitūra abrikosas absoliutinis absoliutus absolventas abstinentas abstraktus abu ačiū ačiū Dievui actas adaptuoti adata administratija adresas advokatas afera Afrika afrikietis agentas agentūra agrastas aguona agurkas aidas

  • (Paskaitų (1999) konspektas) d. H. Šinkūnas SENOVĖS GRAIKIJOS POLITINĖ IR TEISINĖ MINTIS 1. Ankstyvasis periodas. HOMERAS. HEZIODAS. SOLONAS. PITAGORAS. HERAKLITAS IŠ EFESO. 2. Senovės Graikijos politinės ir teisinės minties suklestėjimas. DEMOKRITAS. SOFISTAI. Protagoras i

  • 1. Filosofijos atsiradimas ............................................................................3 2. Filosofijos istorijos apžvalga 2.1. Antikos filosofija .................................................................8 2.2. Naujųjų amžių filosofija...........................

  • Jau senaisiais laikais Lietuvoje buvo statomi gynybiniai inžineriniai įrenginiai – piliakalniai, kur buvo ne tik kasami apsauginiai pylimai, pilamos sampilos, renčiamos pilių sienos, bet ir pritaikomi hidrotechnikos pasiekimai – daromos patvankos, apie kurias turime žinių. Ir iš archeologinio p

  • Turinys ĮVADAS 1 I. VAIKO GLOBOS SAMPRATA 3 II. VAIKŲ GLOBA IR RŪPYBA LIETUVOJE 6 III. VAIKŲ, NETEKUSIŲ TĖVŲ GLOBOS, PSICHOSOCIALINĖS PROBLEMOS 9 1. Emocijų ir sutrikusio elgesio problemos 9 1.1. Agresija kaip psichosocialinė problema. 9 1.2. Delinkventiškas elgesys kaip psichosocialinė pro

  • Filosofija painimo kultūros sistemoje Filosofijos ir filosofavimo sąvokos Filosofavimas – tai minčių apie tai, kas žmogų stebina, jaudina, kas jam kelia nerimą, kankina ir t. t. raiška kasdieniniame gyvenime, o filosofija, tai ką filosofuojantys žmonės užrašė. Filosofija – vienas iš pažinimo būd

  • TURINYS ĮVADAS 2 1. DRUSKININKAI 3 1.1. Druskininkų istorija 3 1.2. Druskininkų legenda 4 1.3. Geografija 4 1.4. Klimatas 5 1.5. Gamta 5 1.6. Kurortas šiandien 5 1.7. Kultūrinis kurorto gyvenimas 7 2. MERKINĖ 8 2.1. Merkinės istorija 8 2.2. Legenda apie merkinę 9 2.3. Gamta 9 2.4.

  • EGZODO LITERATŪRA Stalininio socializmo įsitvirtinimas Rytų ir Vidurio Europos kraštuose privertė emigruoti nemažą skaičių lenkų, čekų, vokiečių, vengrų, bulgarų, serbų, slovėnų rašytojų. Pabaltijo rašytojų emigracija buvo masinė - tokio didžiulio intelektualinių jėgų nutekėjimo nepatyrė nė vien

  • SENOVĖS CIVILIZACIJŲ ISTORIJA Pagal Evaldą Bakonį ir kitus autorius Turinys: • Įvadas į senovės civilizacijų istoriją 1 psl. • Egipto civilizacija 7 psl. • Šumero – Akado civilizacija 27 psl. • Babilono civilizacija

  • ĮVADAS Į SENOVĖS CIVILIZACIJŲ ISTORIJĄ Istoriją neretai įprasta laikyti datų ir įvykių, ypač karų, nesibaigiančia virtine. Tokia ji dažnam tik kvaršina galvą ir palieka blogus prisiminimus. Prasmingesnė yra istorija kaip sintezė, kuri tiria bendrą žmonijos gyvenimo vyksmą, jo evoliuciją ir pagal

×
×