• ...Sakralinis paveldas nepaprastai svarbus ir vertingas visais požiūriais: istoriniu, archeologiniu, ... „rinkti, saugoti ir tyrinėti Lietuvos praeities liekanas“. Tai rodo, kad ... mokslinę-metodinę tarybą nustatyti kuo mažesnę paveikslo vertę, neviršijančią ...

  • ...niekas tikrai nėra linkęs nuvertinti Lietuvos praeities. Ar kalbant apie praeitį ir...dešimtmečiais? Kaimo moterys norėjo išausti kuo įmantresnius audinius, vietoj geometrinių ...Jankauskas: Išlieka tai, kas yra vertinga Emilija Pundziūtė: Pasižiūrėkime, kas yra...

  • ...svarbūs paminklo kriterijai:  Amžius (kuo senesnis tuo, vertingesnis);  Estetiškumas...  Praeitis-tai ne dabartis;  Praeitis-tai mūsų identitetas;  Praeitis-vertinga savaime. Praeitis- ... asmenybė. Jisai buvo Lietuvos archeologijos komisijos pirmininkas, ...

  • ... ir senąsias kultūras. Aiškinama kuo dabartiniai išminčiai skiriasi nuo ...straipsnyje „Garbinga senovė literatūroj ir praeities skriaudos tikrovėj“ aptaria lietuvių ...Lietuvos mokslo ir kultūros straipsniuose. Tačiau visgi Antikos menas garsus ir vertingas...

  • ...širdžiai daug artimesnė didinga pagoniškosios Lietuvos praeitis, senovės papročiai, kalba ir dainos...kiekvienas žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti širdis ...ir natûrali, kartu graþi ir vertinga. Didþiausià nusistebëjimà Konstantinui kelia ...

  • ...širdžiai daug artimesnė didinga pagoniškosios Lietuvos praeitis, senovės papročiai, kalba ir dainos...kiekvienas žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti širdis ...ir natūrali, kartu graži ir vertinga. Didžiausią nusistebėjimą Konstantinui kelia ...

  • ...mokesčio administratoriui, atspindėjo praeities organizacinį palikimą, ... sąranga buvo apibrėžta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, ... efektyviam politikos administravimui.  Vertinga užsienio techninė ...makroekonominiam valdymui siekiant kuo veikiau reaguoti ...

  • ...į auksinį Lietuvos pajūrio smėlį nerimaudama, giliai alsuodama. Ir kuo tas ...dalelėmis. Gintaras - mus pasiekęs gilios praeities žemės istorijos liudininkas. Pagal ... - ties Juodkrante buvo ištrauktas nepaprastai vertingas neolito laikotarpio 434 gintaro ...

  • ...magistras Vytautą vadino Lietuvos karaliumi. Rytuose Vytautas stengėsi užgrobti kuo daugiau ...judėjimo formoje. Iš pradžių ypač vertingas buvo toliau pažengusių tautų ... Veikiamas Švietimo epochos idėjų, jis praeities pavyzdžiais įrodinėjo, kad valstiečiai ...

  • ...), vienas iš iškiliausių Lietuvos filosofų, domėjęsis kultūros... santykis Platono filosofijoje? • Kuo vertinga Aristotelio filosofinė sistema? •...Praeitis tokiu būdu nenutrūkstamai plečiasi, tobulėja, praturtėdama vėlesnių laikų įvykiais. Mitologinės praeities...

×
×