Konspektas: Viduramžiai (pagal VBE istorijos programą)

Viduramžiai (pagal VBE istorijos programą) Svarbiausi pokyčiai Vakarų Europoje viduramžiais Ankstyvieji viduramžiai V – XI a. Brandieji viduramžiai XI – XIV a. Vėlyvieji viduramžiai XIV – XV a. Valdžia Žlugo Vakarų Romos imperija. Jos vietoje įkurta naujų valstybių. Laikotarpio pabaigai būdingas feodalinis susiskaldymas Centralizacija Tarp popiežiaus ir Šv. Romos imperatoriaus kilo ginčas dėl viršenybės (ginčas … Read more Konspektas: Viduramžiai (pagal VBE istorijos programą)

Miško reikšmė

Turinys
Įvadas 3
Miško reikšmė 3
Antropogeninis poveikis augalijai 6
Svarbiausios šiuolaikinės miškų biologinės įvairovės apsaugos nuostatai 11
Trikdžių įtaka bioįvairovei 12
Bioįvairovės apsaugą reglamentuojantys įstatymai 13
Lietuvoje saugomos teritorijos ir objektai 14
Bioįvairovės gelbėj

Mokesciu rusys ir ju apskaita

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………….…………………3
1 skyrius. Mokesčių reikšmė ir būtinumas………………………………………………………………3
2 skyrius.Valstybės mokesčių sistema……………………………………………………………….…..5
2.1. Įstorinė mokesčių raida……………………………………………..…….……………………5
2.2. Mokesčių turinys, a

Vyduramziai

BIZANTIJA

Rytų Romos imperija po tautų kraustymosi
395 m. Romos imperija suskilo į dvi dalis: Vakarų Romos imperiją ir Rytų Romos imperiją. Rytų Romos imperija apėmė Balkanų, Mažosios Azijos pusiasalius, Siriją ir Egiptą. Ši galinga šalis dar buvo vadinama Bizantija. Tas pavadinimas kilo iš B

Antikinė literatūra

Archainiu laikotarpiu buvo sukurta daug dainų, kurios pasakojo apie senovės didvyrius ir jų žygius. Tos dainos buvo jungiamos į didesnius vienetus — poemas. Sis literatūrinis žanras buvo vadinamas herojiniu epu. Be herojinių,buvo sukurta ir didaktinių poemų. VII—VI a. pr. m. e. užsimezga ir išauga k