• ...išplito visoje Lietuvoje. Mišrainės lietuviui keldavo įtarimą Labai ...Kaimo moterys norėjo išausti kuo įmantresnius audinius, vietoj ...Vaitkūnas už tapybos darbą „Medis teritorijoje“ bei ne ... pasaulėžiūros šalininkams išlieka svarbus uždavinys – atsiriboti nuo ...

  • ... ne ponams, o paprastam lietuviui baudžiauninkui, kuris ir susilaukia... pasakojimais, senų žmonių išmintimi. Medi jam lyg žmogus. Nežino...žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti ...atminties. Poþiûris á moterá – svarbus tautinës kultûros rodiklis, nes...

  • ... ne ponams, o paprastam lietuviui baudžiauninkui, kuris ir susilaukia... pasakojimais, senų žmonių išmintimi. Medi jam lyg žmogus. Nežino...žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti ...atminties. Požiūris į moterį – svarbus tautinės kultūros rodiklis, nes...

  • ... ir vidurio arealuose migdomas vaikelis kuo švelniausiai kartais pavadinamas „lėle pajuodėle... augalų vaidmuo buvo ne mažiau svarbus kaip ir gyvūnų. Medžių garbinimas... gausybe garsėjo senoji Lietuva. Medis buvo lietuviui artimiausias savo panašumu: jis taip...

  • ... jas vienija vienas labai svarbus dalykas – veiksmažodžio kamieno..., prinokę vaisiai, nulaužtas medis, taip pat ir ... priešdėlinis vertalas įdomautis: Kuo tu įdomaujiesi (= domiesi)? Pasiįdomausiu... Taisymai tikrai būtini, nes lietuviui, kuris nepraradęs kalbos ...

  • ...protėviai, kaip jie mąstė, kuo tikėjo? Norėdami atsakyti ... senąją prasmę, tiek pasaulio medis, tiek ritualinis veiksmas ... stilius būdingas ir Mykolui Lietuviui. Mykolas Lietuvis lygino lietuvių,...istoriografijai yra be galo svarbus; jis skiepijo savo ...

  • ... užsienio prekyba Lietuvoje? ● Kuo importas ir ekspotas ...Estijos pavaldinys padarytų skriaudą lietuviui ar atvirkščiai, tai ... kraštuose. Šiuo laikotarpiu svarbus vaidmuo Lietuvos prekyboje ...: kviečiai, miltai, pelenai, medis, derva, odos, kailiai, linai...

  • ...Pasaulio medžiu. Baltų mituose Pasaulio medis atitinka tris kosmines stichijas: ugnį...užuominą apie vedybas. Senovės lietuviui vedybos buvo svarbus ir atsakingas žingsnis - naujo...interpretacijos formą ir stenkitės rašyti kuo įvairiau. Naudota literatūra: 1. 8...

  • ..., pvz:.“Eglė žalčių karalienė“). Lietuviui rodėsi, jog medis gali jausti, mirti, gimti... jame pačiame. Žmonės, visą gyvenimą kuo glaudžiausiai susiję su gyvuliais, savo... prasmę mirčiai. Elgesys su išeinančiais svarbus ne mirusiesiems, o gyviesiems. Koks...

  • ...žmogaus sielos gyveniniu. Jiems svarbus individualus įsiklausymas į savo...pasauly. Neturi nieko to, kuo žmonės taip gėrisi šiame..." nuo se¬niausių laikų lietuviui teikė fizinę ir dvasinę... - džiaugsmo ir skausmo -reikšmės medis mūsų kultūroje) - vaizdas. Džiugus...

×
×