• ... tarpsniais, gyvūnija, augalija. Dainuojamoji tautosaka yra nepamainoma vokalinių įgūdžių ...muzikos rašto, muzikavimo mokymas. Labai svarbi dainuojamosios tautosakos savybė yra ... iš svarbiausių ugdymo užduočių – kuo daugiau vaikus išmokyti skaičiuočių. ...

  • ... kūryba.Lietuvių ir latvių pasakojamoji tautosaka. Grožinė ir dalykinė literatūra Eiliuoto... klausiamųjų žodžių . Tokiems sakiniams ypač svarbi intonacija. (Pvz . ,, mokytoja liepė jums... į klausimus ko?, kam?, ką?, kuo?, su kuo?, apie ką ?, ką? . Tam...

  • ...reikia siekti, kad pamoka būtų kuo tobulesnė, kuo įdomesnė. Ko reikia ...tautos gyvenimo aplinkai. Gimtoji kalba, tautosaka, tradicijos, šventės, tautinė literatūra, ...atsakingas, išmintingas, iniciatyvus žmogus. Labai svarbi yra ateities, gyvenimo prasmės ...

  • ...skaitančiąją Lietuvos visuomenę, žadino susidomėjimą tautosaka. Lietuvos menas. Vilniaus universitete veikė...senosios raštijos veikalus. Šiuo atžvilgiu svarbi J.Pliaterio studija apie S... raginama spausdinti rašytojų kūrinius ir kuo plačiau juos paskleisti. L....

  • ...,nes juk tautosaka sklido iš lūpų į lūpas,nerašytine forma. Tautosaka mus....Norint deramai suvokti tautosakos prigimtį,kuo ji skiriasi nuo kitų menų... svarbių jos požymių. Kūrėjo požiūriu tautosaka aiškiai skiriasi nuo individualios kūrybos... išgyvenimų įkūnijimas.Ji buvo gyvybiškai svarbi asmens,šeimos,visuomenės gyvenime.Lietuvių...

  • ... Baranausko, paties L. Ivinskio kūriniai, tautosaka, įvairūs patarimai valstiečiams. Motiejus ...dėl nepriklausomybės Lietuvos inteligentijai labai svarbi buvo užsienio šalių parama. ..., pagrindinis LKP uždavinys buvo kuo greičiau atstatyti aneksines LTSR ...

  • .... Kiekviena stengėsi jį prižiūrėti kuo rūpestingiau, juo džiaugėsi ir ..., žiūrėta neigiamai. Santuoka ypač svarbi moteriai. Vestuvės socialinis jos ... Tokia mokslininkų nuostata, daugiausia besiremianti tautosaka, įtvirtino istoriografijoje materialinę naudą ...

  • ...rūpėjo subtiliausios lietuvių kalbos ypatybės, kuo geresnis jos praktinis lygis. ...„pasaka“ nieko bendra neturi su tautosaka, reiškia tiesiog epinį pasakojimą. Eiliuoto...nebent keturių metų laikų kompoziciją. Svarbi ir vokiečių tyrinėtojų naujoji nuomonė...

  • ... Analizuojant ir interpretuojant tekstą, svarbi kalbinio, kultūrinio bendradarbiavimo situacija... Klausimai nuotykinės istorijos interpretacijai: Kuo istorija ypatinga? Daiktais? Vieta...Šiauliai, 2000. Balys J. Pasakojamoji tautosaka ir jos tyrinėjimai. Kaunas...

  • ... pabaigą Maironio poezija , mums pasako , kuo tuomet galėjo skirtis vyriškasis ... epinio mąstymo stygius, neturim epo, tautosaka- tik lyriška, šiandieninėje poezijoje- ...žmonijos pratęsimo uždavinį. Santuoka ypač svarbi moteriai. Vestuvės – socialinės jos ...

×
×