• ... tai, jog Vyriausybė 1998 m. sausio 13 d. priėmė nutarimą Nr. 34..., numatytas baudžiamajame įstatyme, - kriminalinės bausmės. Svarbi piliečių teisių ir laisvių apsaugos... valstybės valdyme yra svarbi viešojo administravimo socialinio patikimumo prielaida. Kuo didesne apimtimi...

  • ... Makroekonominiame lygmenyje visiškai neatsispindi svarbi gamybos sritis - žmogiškųjų išteklių...Gordonas Adamas, viešėdamas Vilniuje Sausio 13 proga savo kalboje , pasakytoje... Mokomuosiuose užsiėmimuose būtina pateikti kuo daugiau sėkmingos veiklos pavyzdžių,...

  • ... Makroekonominiame lygmenyje visiškai neatsispindi svarbi gamybos sritis - žmogiškųjų išteklių...Gordonas Adamas, viešėdamas Vilniuje Sausio 13 proga savo kalboje , pasakytoje... Mokomuosiuose užsiėmimuose būtina pateikti kuo daugiau sėkmingos veiklos pavyzdžių,...

  • ... Makroekonominiame lygmenyje visiškai neatsispindi svarbi gamybos sritis - žmogiškųjų išteklių...Gordonas Adamas, viešėdamas Vilniuje Sausio 13 proga savo kalboje , pasakytoje... Mokomuosiuose užsiėmimuose būtina pateikti kuo daugiau sėkmingos veiklos pavyzdžių,...

  • ... Makroekonominiame lygmenyje visiškai neatsispindi svarbi gamybos sritis - žmogiškųjų išteklių...Gordonas Adamas, viešėdamas Vilniuje Sausio 13 proga savo kalboje , pasakytoje... Mokomuosiuose užsiėmimuose būtina pateikti kuo daugiau sėkmingos veiklos pavyzdžių,...

  • ... vardu • Sukuria įsipareigojimą • Forma nėra svarbi (žodžiu/raštu) Susikuriame įsipareigojimus, bet... laikymas yra uždraustas. (1993 m. sausio 13 d. Konvencija dėl chemi¬nio... sistemos tikslai yra šie: užtikrinti kuo laisvesnę prekybą; organizuoti derybas dėl...

  • ...dėl nepriklausomybės Lietuvos inteligentijai labai svarbi buvo užsienio šalių parama. ...okupacijai, pagrindinis LKP uždavinys buvo kuo greičiau atstatyti aneksines LTSR ...valdžia atiteko Nacionalinio gelbėjimo komitetui. Sausio 13-ąją, gindami Lietuvos radiją ...

  • ... jums yra svarbi praeitis dabarčiai suvokti?” ir “Kiek jums svarbi praeitis ateities... savo tėvynės taip, kaip per Sausio 13-ąją ar Baltijos kelyje? Be... dešimtmečiais? Kaimo moterys norėjo išausti kuo įmantresnius audinius, vietoj geometrinių raštų...

  • ... Paslaugos aprašymas Baldas yra labai svarbi žmogaus namų įvaizdžio dalis. Jis...: 1. Rasa Kurtienė, gimusi 1975m. sausio 13 d. Baigusi KTU dizainerio specialybę... visos įmonės turto naudojimo efektyvumą. Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo efektyviau...

  • ...Lietuvos valstybės objektus. Po 1991m. sausio 13-osios įvykių sovietiniai ekstremistai dar...protas. Kai buvo priverstas pasirinkti, kuo tikėti, juslėmis ar protu, ... Didþiausià poveiká Augustinui padarë kita svarbi vëlyvosios antikos kryptis - neoplatonizmas. ...

×
×