• .... Lietuvos vyriausybė siekė kuo greičiau perimti Lietuvos...kad nuo šios dienos man pavestoje apskrityje žydų ...Lietuvos teisuolius, žydų gelbėtojus. Svarbi prof. Marko Petuchausko ... nelegalių laikraščių: „Nepriklausoma Lietuva“, „Į Laisvę“, „Laisvės Kovotojas“,...

  • ... tenkančią bendrojo vidaus produkto sumą, Lietuva yra vienoje iš paskutinių vietų... darbą žiūriu kaip į biznį: kuo geriau man mokama, tuo geriau dirbti... poreikių neatitinkančio, darbo pasiūla. Labai svarbi valdymo teorijos įtaka. Detaliai neanalizuojant...

  • .... Lietuva praėjusiais šimtmečiais. Mūsų mylimas kraštas Lietuva istorijos...svarbi praeitis dabarčiai suvokti?” ir “Kiek jums svarbi...vartotojiškos visuomenės formavimusi. Man priimtinesnė Hanso Gadamerio... moterys norėjo išausti kuo įmantresnius audinius, vietoj...

  • ... su kremacijos papročiu. Svarbi vieta skiriama tarpgentinėms ...„Mindaugo Lietuva”. Tai dar nesuvienyta Lietuva, nes sąvoka „Mindaugo Lietuva”...– Ne taip gaila man pilelės, Kaip man gaila karelių.... tarp bajorų įgyti kuo daugiau šalininkų, nesirūpinant,...

  • ... bet valdymo reikaluose tu man nepatarėjas. Skirgailos vidinį ...žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti ...išauga iš vaikystės įspūdžių. Svarbi vaikiška siela. 2 Skaidri...bûdingos eilëraðèiams “Mano gimtinë”, “Lietuva brangi”. Praeitis iðkyla kaip...

  • ... narkotikus diagnostika – kuo didesnio išaiškinamumo...vėl nesugrįš;  labai svarbi vaikystė, šeima, ...kad dabar nevartoju, man patinka blaivus ...Lietuva pasirašė sutartį, kurioje keliami reikalavimai narkotikų politikos formavimui.  1993 metais Lietuva...

  • ...su prielinksniais), žodžių tvarka nėra svarbi sintaksinių santykių reiškimo priemonė. Paprastai...tėvynė, graži Lietuva. Reikėjo dirbti, o ne svarstyti, su kuo eiti, kuriuo... Tuomet dar saulė man kaitriau švietė _ ir pasaulis man linksmesnėmis spalvomis ...

  • ... bet valdymo reikaluose tu man nepatarėjas. Skirgailos vidinį ...žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti ...išauga iš vaikystės įspūdžių. Svarbi vaikiška siela. 2 Skaidri...būdingos eilėraščiams “Mano gimtinė”, “Lietuva brangi”. Praeitis iškyla kaip...

  • ... Aukščiausi, davei širdį man begalinę, Ją vienas... ankstyviausiuose kūriniuose. Poemėlėje Lietuva greta praeities politinės...Maironio kūryboje, ypač poemose, svarbi yra tautinio apsisprendimo ... šlovę. Maironis daug kuo mūsų literatūroje yra pradininkas...

  • ... lygmenyje visiškai neatsispindi svarbi gamybos sritis - žmogiškųjų...moterų pažymėjo: „Taip, man patinka valdžia“. Vos... užsiėmimuose būtina pateikti kuo daugiau sėkmingos veiklos ... Lietuvos gyventojams. Tačiau Lietuva taiko griežtas administracines...

×
×