• ...įsigali kartu su kremacijos papročiu. Svarbi vieta skiriama tarpgentinėms dykroms. ... Lenkijos karaliaus tarybos (1401 m. kovo 11 d., Radome). Istorinėje literatūroje šis...apologetams, stengiamasi tarp bajorų įgyti kuo daugiau šalininkų, nesirūpinant, kad ...

  • ... Respublikos Aukščiausiajai Tarybai 1990 m. kovo 11 d. priėmus istorinės reikšmės dokumentą... institucijos teisinę padėtį. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos... valstybės valdyme yra svarbi viešojo administravimo socialinio patikimumo prielaida. Kuo didesne apimtimi...

  • ... 2005 m. vasario 28 d. - kovo 11 d.); 2.9. Jungtinių Tautų...kt. Makroekonominiame lygmenyje visiškai neatsispindi svarbi gamybos sritis - žmogiškųjų išteklių ...konsultavimas. Mokomuosiuose užsiėmimuose būtina pateikti kuo daugiau sėkmingos veiklos pavyzdžių, ...

  • ... 2005 m. vasario 28 d. - kovo 11 d.); 2.9. Jungtinių Tautų...kt. Makroekonominiame lygmenyje visiškai neatsispindi svarbi gamybos sritis - žmogiškųjų išteklių ...konsultavimas. Mokomuosiuose užsiėmimuose būtina pateikti kuo daugiau sėkmingos veiklos pavyzdžių, ...

  • ... 2005 m. vasario 28 d. - kovo 11 d.); 2.9. Jungtinių Tautų...kt. Makroekonominiame lygmenyje visiškai neatsispindi svarbi gamybos sritis - žmogiškųjų išteklių ...konsultavimas. Mokomuosiuose užsiėmimuose būtina pateikti kuo daugiau sėkmingos veiklos pavyzdžių, ...

  • ... 2005 m. vasario 28 d. - kovo 11 d.); 2.9. Jungtinių Tautų...kt. Makroekonominiame lygmenyje visiškai neatsispindi svarbi gamybos sritis - žmogiškųjų išteklių ...konsultavimas. Mokomuosiuose užsiėmimuose būtina pateikti kuo daugiau sėkmingos veiklos pavyzdžių, ...

  • ...Lietuvos Respublikos piliečių, prašė Parlamentą kuo greičiau priimti reikiamus konstitucinius ... (žr.: Kovo 11-oji, 1991 m. gruodžio 18–24 d.). 11. Viename iš...vartotojams aspektai. Informacinis aprūpinimas yra svarbi kriminologinio pažinimo sėkmės sąlyga. ...

  • ...Bekono). 2. Prekybinės ekonominės problemos Svarbi prieštaravimų tarp kolonijų ir ...vyriausybės pasiūlytą biudžeto projektą ir kovo 11 d. karalius paleido Deputatų rūmus...norėjo kareiviai. Valstiečiai laukė, kad kuo greičiau būtų panaikinta dvarininkinė ...

  • .... Jau tą pačią 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji Taryba pavedė sudarytai... renkamas iš deputatų. 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko buvo.... Konstitucijos nėra su kuo lyginti. Konstitucijos stabilumas - svarbi šio akto savybė. Ją...

  • ...vardu • Sukuria įsipareigojimą • Forma nėra svarbi (žodžiu/raštu) Susikuriame įsipareigojimus, ...Atlanto sutarties ratifikaciją. 2004 m. kovo 11 dieną Šiaurės Atlanto sutarties ...sistemos tikslai yra šie: užtikrinti kuo laisvesnę prekybą; organizuoti derybas ...

×
×