• ... ir partizanų vadai stengėsi sutelkti kuo didesnius kovotojų junginius, kurie, ...kitataučių - už nepriklausomybę). Ne mažiau svarbi buvo ir ryžtinga, efektyvi ... Lietuvių etninės kultūros istorija. - K., 1992. Gaškaitė N. Pasipriešinimo istorija 1944-1953...

  • ...dėl nepriklausomybės Lietuvos inteligentijai labai svarbi buvo užsienio šalių parama. ..., pagrindinis LKP uždavinys buvo kuo greičiau atstatyti aneksines LTSR ...ir humanitariniai mokslai. Daugiausia falsifikuota istorija, siekiant pateisinti ir išaukštinti ...

  • ... kad kultūros samprata, netgi būdama svarbi, nesukuria teorijos: “dabar mes ... suvokti pasaulį, visa, su kuo civilizacinis organizmas susiduria ir ...savotiška inertiškų veiksmų istorija, miglota istorija, t.y. kasdienybės struktūrų istorija. Kasdienybė - ...

  • ...Lietuvs istorija XVI-XVII 1492 metais mirė ... Vazą atvykusiai LDK delegacija išsireikalauti kuo didesnių nuolaidų Lietuvai. Delegacija pareikalavo... Rusiją garantas. Tokia sąjunga ypač svarbi buvo LDK. Lenkijos ponai tikėjosi...

  • .... Mesopotamijos civilizacijos įtaka žmonijai nepaprastai svarbi. Dėl to šis kraštas net... užduotis buvo viską įamžinti kuo aiškiau ir kuo ilgesniam laikui. Todėl buvo... vadovėlį “Politika”.  Herodotas parašė knygą “Istorija” apie Babilono, Egipto ir Graikijos...

  • ... kartu su kremacijos papročiu. Svarbi vieta skiriama tarpgentinėms dykroms. ... Gediminaičių valdomos pagoniškos Lietuvos istorija. Pirmieji Gediminaičiai. Šaltiniuose nerašoma, ..., stengiamasi tarp bajorų įgyti kuo daugiau šalininkų, nesirūpinant, kad ...

  • ...svarbiausi veikėjai. Visuotinė muzikos artistų istorija ne šios knygos uždavinys. ... muzikiniai, išreiškiantys muzikos charakterį. Kuo didesnės iškilmės – tuo garsesnė .... Šis pasulietinės muzikos populiarumas, svarbi muzikavimo paskirtis formavo žanrus, ...

  • ...dabartines ir senąsias kultūras. Aiškinama kuo dabartiniai išminčiai skiriasi nuo ...citavau jo tyrinėjimus, atradimus ir istorijas. “Istorija yra sąmoningas ir pažangus žmogaus...istorijos tematika buvo labai populiari, svarbi ir aktyviai plėtojama, siekiant ...

  • ...Bekono). 2. Prekybinės ekonominės problemos Svarbi prieštaravimų tarp kolonijų ir ...norėjo kareiviai. Valstiečiai laukė, kad kuo greičiau būtų panaikinta dvarininkinė ...suvažiavimas nutarė eiti kolektyvizacijos keliu. Istorija parodė, koks tai buvo ...

  • ... pietinėje dalyje. Tačiau Katalikybė išlieka svarbi. Beveik 1% portugalų yra protestantai.... ŠVENTĖS Portugalai labai mėgsta šventes. Kuo toliau į šalies šiaurę, tuo... naujuosius Europos pinigus – eurus. Valstybės istorija Portugalija artimai susijusi su visa...

×
×