Aplinkos įtaka valdyme

TURINYS

Įvadas ……………………………………………………………… 3 psl.
1. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai ……………………… 4 psl.
1.1 Išoriniai įtaką darantys asmenys …………………………… 4 psl.
1.2 Vidiniai įtaką darantys asmenys ………………………….. 7 psl.
2. Įtaką darančių asmenų daugialypių tarpusavio santykių
valdymas

GELEŽINKELIŲ BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS (OSŽD) VEIKLA IR LIETUVOS DALYVAVIMAS JOJE

Turinys Įvadas. 6 Geležinkelių bendradarbiavimo organizacija.. 7 1.1.      Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos raida. 7 1.2.      Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos struktūra. 9 Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos veikla.. 13 2.1.      OSŽD tiklsas ir uždaviniai 13 2.2.      OSŽD bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis. 15 Lietuva geležinkelių bendradarbiavimo organizacijoje. 18 3.1.      Lietuvos narystė tarptautinėse Geležinkelių organizacijose. 18 3.2.      Lietuvos ir OSŽD bendradarbiavimas. 19 … Read more GELEŽINKELIŲ BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS (OSŽD) VEIKLA IR LIETUVOS DALYVAVIMAS JOJE

AB Vilkyškių pieninė pelno ir pelningumo analizė

    3 . LENTELĖ         KAUNO KOLEGIJOS VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMA             AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ PELNO IR PELNINGUMO ANALIZĖ Finansinės analizės kursinis darbas       Autorė:   Vadovas:  Kaunas, 2018 TURINYS   Santrauka………………………… 3 Lentelių ir paveikslų sąrašas………………………… 4 … Read more AB Vilkyškių pieninė pelno ir pelningumo analizė

Interneto teisė

Turinys 1 Įvadas 2 1. Interneto taikymo teisiniai aspektai 4 2. Kompiuteriniai nusikaltimai 7 3. Nepageidaujamos informacijos platinimas ir žala 9 4. Nepageidautinos informacijos teisinis reglamentavimas Europos Sąjungoje ir JAV 13 4.1. Nepageidautinos informacijos teisinis reglamentavimas JAV 13 4.2. Nepageidautinos informacijos teisinis reglamentavimas Europos Sąjungoje 15 Išvados 18 Literatūra 19Įvadas Kartu su naujausių informacinių ir … Read more Interneto teisė

VA sistemų konspektas

Hood, C. (1998). Art of the State : Culture, Rhetoric, and Public Management. Oxford, GBR: Oxford University Press, UK. (23-48 psl.) Kokiais būdais politiniai elitai reagavo (-uoja) į Naujosios viešosios vadybos nesėkmes? Hierarchinis požiūris. Teigiama, kad problema, kad ir kokia ji buvo, galėjo būti išvengtina jei tik būtų daugiau organizacijos tarpusavio bendradarbiavimo, geresnių procesų, daugiau … Read more VA sistemų konspektas

Darbuotojų motyvacija

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA VERSLO FAKULTETAS LOGISTIKOS IR VERSLO KATEDRA Studijų programa: LOGISTIKOS VADYBA DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO PRIEMONĖS LOGISTINĖJE ĮMONĖJE ANALIZĖ Vadybos pagrindų kursinis darbas Klaipėda, 2017 Turinys Įvadas 3 2. DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS SAMPRATA 4 2.1 Darbuotojų motyvacijos sąvoka ir jos reikšmė 4 2.2. Motyvacijos teorijų pritaikymas įmonėse 7 3. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO PRIEMONĖS ANALIZĖ 11 3.1. Motyvavimo … Read more Darbuotojų motyvacija

Įmonės vadovo darbo stiliaus analizė

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS LOGISTIKOS IR ADMINISTRAVIMO KATEDRA Studijų programa: FINANSAI „X“ ĮMONĖS VADOVO DARBO STILIAUS ANALIZĖ Vadybos kursinis darbas Darbą atliko: F12-1 gr. stud. Audrius Vitkus….. Darbo vadovas : Lekt. Jurgita Paužuolienė ….. 2013 __ Klaipėda, 2013 KURSINIO DARBO VERTINIMAS Studentės…………………………Grupė…. Data………………………… Vertinimo kriterijai / balai 1 2 3 4 5 6 … Read more Įmonės vadovo darbo stiliaus analizė