• ... įgalinantis organizuoti skaitmeninius fondus siekiant kuo geresnių rezultatų galutiniams vartotojams bei... buvo Nacionalinė medicinos biblioteka (NLM); Humanitarinių mokslų fondas; Kongreso biblioteka ir NSF... biblioteka pamažu dingsta iš akių, ne todėl kad ji tapo mažiau svarbi...

  • ...biblioteka Vašingtone, Valstybinė biblioteka Maskvoje, Britų nacionalinė biblioteka, Paryžiaus nacionalinė biblioteka, Švedijos karališkoji biblioteka...žurnalai stengiasi taikyti į kuo siauresnę auditoriją, ... komunikacijos istorijoje svarbi 2 aspektais: 1...

  • ...Šiandien bibliotekos Išsaugojimo skyrius yra svarbi kaip nacionalinės bibliotekos mokslo...: valdymo ir organizavimo problemos; kuo plačiau naudoti bibliotekos turimus... informacijos kiekio augimu. Kongreso Biblioteka – vienintelė biblioteka pasauly, kuri renka...

  • ... kartu su kremacijos papročiu. Svarbi vieta skiriama tarpgentinėms dykroms. ..., stengiamasi tarp bajorų įgyti kuo daugiau šalininkų, nesirūpinant, kad ...observatorija, viešąja tapo turtinga universiteto biblioteka. Vilniaus universitete išaugo architektų ...

  • ... Viduramžių Europoje (popiežių biblioteka - rankraštynas) archyvas ir biblioteka dažnai veikė kaip vienas..., kuo skyrėsi (tiksliau, kur prasidėjo ir baigėsi) helenistinės Aleksandrijos muziejus ir biblioteka... aktas. Knygos ir skaitymo istorijai svarbi formuluotė, kad Vytautas "fundaciją įrašyti...

  • ... prūsų raštu bei knyga. Svarbi ir jo biblioteka, sudaryta beveik vien iš..., tai A. Kulviečio biblioteka buvo pirmoji žinoma asmeninė biblioteka didesnė už A... sluoksnis – turėjo visas galimybes gauti kuo geriausią išsilavinimą ir juos paveikė...

  • ..., geresnė mokymui pritaikyta aplinka – kabinetai, biblioteka ir kita. Lietuvos švietimo sistemoje... uždavinių lieka modernizuoti švietimo institucijų bibliotekas ir pradėti kurti mokyklų bibliotekų... svarbi, naudinga ar reikalinga. Tai rodo, jog mokytojo pastangos kuo labiau „mokyti", kuo...

  • ... atsiradimas. Informacijos paieška — labai svarbi intelektinė veikla. Norėdami rasti ...bazės. Viena populiariausių informacijos saugyklų — biblioteka. Tai įstaiga, kaupianti, sauganti, ... būtų perduodamas kuo tiksliau, kad jis būtų kuo mažiau iškraipomas, ...

  • ... labai svarbi charakteristika operatyvios veiklos ir operatyvių sprendimų informacijai, kai siekiama kuo...) redaktorius, Vykdymo sistema, Standartinių programų biblioteka. Transliatorius – programa, keičianti vienos kalbinės.... Web tinklas pasiekia hipertekstinės informacijos bibliotekas tūkstančiuose Interneto serverių. WWW yra...

  • ... norint apsaugoti, kad nedingtų svarbi kompiuterinė informacija? a Pasidaryti ... iškirpimo (+) ir įdėjimo (+) operacijas. Kuo ypatingas aplankas StartUp? a ...didžiausia internete esanti skaitmeninių leidinių biblioteka, kuriuos galima tik skaityti. ...

×
×