Seimos_ir_mokyklos_itaka_paauglio_ugdymui

Šeimos ir mokyklos įtaka paauglio ugdymui TURINYS I. ĮVADAS…………………………3 Psichoanalitinis požiūris…………………………3 Paauglystės krizė…………………………4 Pažintinė raida…………………………5 Paauglių emocijos…………………………5 II. ŠEIMA…………………………7 Šeimos vaidmuo tapatumo raidoje……………………..7 III. ŠIUOLAIKINĖ ŠEIMA…………………………8 Nuo modernistinio postmodernistio link……………………8 Moderni branduolinė šeima…………………………8 Branduolinės šeimos nuostatos………………………..8 Tėvystės ypatumai…………………………8 Postmodernistinė šeima…………………………9 Naujoviška tėvystė…………………………9 Realybė tokia, kokia yra…………………………10 Kur link judame?…………………………10 IV. MOKYKLA…………………………12 Mokinių ir mokytojų santykiai………………………..12 … Read more Seimos_ir_mokyklos_itaka_paauglio_ugdymui

Leipalingio parapijos istorinė, sielovadinės ir kultūrinės veiklos analizė

Leipalingio parapijos istorines, religines ir pastoracines veiklos analize
Turinys
Įžanga ………………………………………………………………….. 1

I. Leipalingio istorinė ir religinė praeitis
iki XX a. pradžios…………………………………………………………………….. 3

1. Miestelio pavadinimas, kilmė ir dvaras…………………………………………….. 3