Sociokultūrinė veikla bendruomenėje ir įgūdžių formavimasis

TURINYS:
1. Sociokultūrinės veiklos principai…………………………………..………………..3psl.
2. Sociokultūrinė veikla visuomenėje…………………………………………………..4 psl.
3. Bendruomenės centro ugdymo veikos samprata…………………..……………..5psl.
4. Sociokultūrinė veikl

Okamo filosofija ir teologija

TURINYS

I.Įvadas……………………………………………………………………………………..3
II.Filosofija ir teologija…………………………………………….….3
II.1.Filosofijos ir teologijos atskyrimas…………………………….…3
II.2.Dievo egzistavimo įrodymas……………………………………….5
II.3.Dievo

ANTIKA IR SENETIKA

ANTIKA IR SENETIKA
Seneka neprilygsta didiesiems antikos mąstytojams. Pa¬ tys didžiausi — Heraklitas, Demokritas, Platonas, Aristote¬ lis,— orientavęsi į kosminės esamybės refleksijas, esmingai skiriasi net pačia minties sklaida. Jų džiaugsmingas bekliū- tės proto galių plėtotės jautimas kaip būt

Politinė mintis senovės Kinijoje: moizmas ir legizmas

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………3

1.Religijos įtaka Senovės Rytų civilizacijoje ir jos reikšmė……………………4

1.1 Valstybės formavimasis………………………………………………..5

1.2 Senovės kinų filosofų dėstymai………………………………………..6

2.Moizmo mokymas………………………………………………………………7

3.Legistų mokymas…………