• ...atskirti gėrį nuo blogio, teigiamą nuo neigiamo, kuo ...esti mokymasis bendradarbiaujant. Kuo skiriasi? BENDRADARBIAUJANČIOS GRUPĖS ... būtų veiksmingas, laikomasi teisingumo, savalaikiškumo, asmenybės .... Kitos vertybės- gėris, tiesa, laisvė, pagarba. Dorinis...

  • ...pasauliu ir žmones tarpusavyje. Kuo skiriasi žmogus nuo gyvulio: Gyvūnas – ...teisingumo principams. Urnamu kodekse ryški tradicija — iš ankstesnių kartų paveldėtas teisingumo...tiesas atmeta. Reikia patikrinti, atitraukti temą nuo žmonių asmeninių savybių. Kuo...

  • ...nagrinėja ne faktus,o normas.Kuo skiriasi norma nuo fakto? Etika-moralės ...yra naudingesni.(prakticizmas-pragmatizmas) • Konvencionalizmas(tiesa yra suprantamas dalykas t.... Neigia tik moralinių teiginių absoliutaus teisingumo galimybę. Jam kyla problemų: ...

  • ... pamatytume, kad jie daug kuo skiriasi vienas nuo kito; tad ekstravertiškumas yra paviršutiniškas..., kad priklausome nuo "jėgų", kurios yra ne mūsų valioje. Tiesa, ne taip..., kad nesama mokslinio tokių idėjų teisingumo įrodymo. Jis gali netgi gailėtis...

  • ...pašventinti daiktai ir jų vartojimas. Kuo skiriasi sakramentalija nuo sakramento: 1)sasakramentalijas įsteigė... Bažnyčia.Ši tiesa seka iš dogmos iš dogmos,kad nuo kūno ...10),Dievo išminties gerumo ir teisingumo apreiškimui. Dalinio teismo metu nuteisiamas...

  • ...„Nušoviau Brazauską“), taip pat nagrinėjamos teisingumo, teisybės temos, yra ir Geru...regio stiliaus darbų Lietuvoje apskritai. Tiesa, pats Hokshila nelinkęs savęs ...greitai jis tapo hitu. Kuo skiriasi repas nuo hiphopo? Reperiu save vadinantis kaunietis...

  • ... gyvena ten, kur garbingumas, išmoksta teisingumo, Jei gyvena ten, kur meilė..., nei atvirumo bendraujant su vaikais . Tiesa, tėvai darželinio amžiaus vaikui patys..., kaip gimsta vaikai, kuo skiriasi teta nuo dėdės, mergaitė nuo berniuko. Ir tokia forma...

  • ...– IMK, MUŠA – BĖK“ – sofizmas. Kuo skiriasi gudrybė nuo sofizmo? Sofizmas yra sąmoningas ...šnekėjimas – dedukcinis – nuo bendrybės iki konkretaus atskiro objekto. Tiesiog tiesa – ir ... kuri neteikia jokios informacijos; 2) teisingumo – nesakyk to, ką tu ...

  • ... susitikti su Juo kuo nuoširdžiau bei sąžiningiau. Vis dėlto tiesa, kad, ir... neprivaloma laikytis, ir tuo jos skiriasi nuo teisingumo. Teisingumas labiau susietas su teisėtvarkos... skirtingų nuo teisingumo artimo meilės pareigų. Visos jos priklausytų teisingumo dorybei. Kita vertus, teisingumo...

  • ...logikos formules jų pagrįstumo tiesa požiūriu. Tiesa teiginių logikoje .... Kuo skiriasi “tik jei” ir “jei tik”? 11. Kuo teksto schema skiriasi nuo...Kuo skiriasi loginis įrodymas ir argumentacija? Argumentacija (lot. argumentatio) - tai teiginio teisingumo...

×
×