• ...ir norminis teisės aktas.Dabar dar pripažįstamos ir tarptautinės sutartys...aktas. Konstitucijos pataisų inicijavimas, priėmimo tvarka ir įsigaliojimas skiriasi...

  • ...sutartys su individualiais vartotojais, Draudimo sutartys ir...aktasirnorminis aktas”. Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį, kad terminas “teisės aktas” yra platesnis ir...teises ir pareigas ir prasideda paveldėjimas – teisių ir...- Kuo skiriasi globėjo ir rūpintojo ...

  • ... ir paklusti jai, todėl teisė ir norminis aktas ...siekis juos atlikti kuo efektyviau ir greičiau. ...norminis aktas, įtvirtinantis normas, kurios iš esmės skiriasi nuo anksčiau galiojusių. 3. Kodif. aktas...teise, kurios normos nustato kitaip nei tarpt. sutartis...

  • ...ir gamtos išteklių naudojimo tarpvalstybines sutartis ir t. t. Piliečių teisių ir laisvių, teisėtumo ir...ir administracinį – teisinį statusą Vyriausybės įstaigos mažai kuo skiriasi...ir 2) individualius (administracinius) aktus. Norminis aktas...

  • ...norminis aktas formaliai nepanaikinamas, bet išleidžiamas naujas norminis aktas...ir db-jų teises ir pareigas. 9. DT VIENYBĖ IR DIFERENCIACIJA. BENDROSIOS IR...skiriasi ir...ir interesais susijusius D, ekonominius ir socialinius įst.s, kolektyvines sutartis ir...

  • ...ir visuomeninio spaudimo, o teises normu wewrcia laikytis valstybine priewarta. Skiriasi...sutarties laikymąsi ir minimalią prievartą ja garantuojant. Teisės norminis aktas...

  • ... nustato ir kuo garantuoja jų...sutartis“. Pagal raiškos būdus dispozicijos yra:  paprastosios – nurodo reguliuojamo santykio dalyvių teises ir..., instrukcija ir kt.) ir tuo skiriasi...Norminis teisės aktas yra nuolatinis paliepimas, o teisės taikymo aktas...

  • ...ir teisine lygybe. Finansu teise nuo civilines teises skiriasi...normini akta, nenurodydami, kad tokiu paciu pavadinimu anksciau isleistas norminis aktas... kuo ...sutartis ir įkeitimo objekto savininko vienašalis pareiškimas įkeisti daiktus ar turtines teises...

  • ...ir UAB įstatymus. Įmonių bankrotas Pagrindinis norminis aktas...sutartys; taikos sutartys, preliminarinės sutartys; ir...kuo ekonomiškiau ir...ir garantija skiriasi ...ir savarankiškai veiklai. Jos gina darbuotojų profesines, ekonomines ir socialines teises ir...

  • ...ir plėsti bajorų teises ir privilegijas ir...norminis aktas ir turi būti taikomas visoje LDK teritorijoje. Kadangi šis aktas...ir Didžiojo kunigaikščio raštai, pavietų seimelių nutarimai, bajorų sutartys ir...ir sustiprinta apsauga skiriasi...

×
×