• ... ir juos taikyti investicijų rizikos vertinimui. KARTOJIMO KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS 1. Kuo skiriasi loginė ir finansinė analizė? 2. Kas įvertinama loginės analizės būdu? 3. Kuo skiriasi... pritraukti kapitalą ir veiklos viešumą AB skirstomos į uždarąsias ir viešąsias. UAB – įmonė, kuri...

  • ... bei trūkumai; 3. kuo įmonės, jų veikla skiriasi nuo atitinkamų juridinių tipų... (AB) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB). AB ir UAB steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, valdymą ir veiklą, akcininkų teises ir... susiaurinami UAB potencialūs lėšų (kapitalo) šaltiniai. Esminė AB ir UAB valdymo ypatybė – AB ir UAB turto savininkai...

  • .... AB ir UAB steigimas ir registravimas. 3. AB ir UAB teisinis statusas. 4. AB ir UAB organai. 5. AB ir UAB atsakomybė. 6. AB ir UAB... pabandysiu paanalizuoti, kuo skiriasi akcinė bendrovė (AB) nuo uždaros akcinės bendrovės (UAB), kuo jos panašios...

  • ... viešai. UAB – savo akcijas platina tiktai savo steigėjų rate. Paprastai skiriasi AB ir UAB steigiamojo... ir daugiau; UAB – 10 tūkst. Ir daugiau. Bet kuriuo atveju AB ar UAB gali steigti ir... priklauso įmonių valdymo centralizacijos ir decentralizacijos lygis. Kuo daugiau įgaliojimų perduodama tuo...

  • ...ir visa kuo ką turi. Tokią Įmonę reglamentuoja LR civilinis kodeksas ir... sąnaudos. AB ir UAB pagrindiniai požymiai. AB ir UAB pranašumai ir trūkumai AB ...ir auditoriaus išrinkimo; 12. Registravimas į įmonių registrą. UAB steigimo tvarka skiriasi...

  • ... AB IR UAB PAGRINDINIAI POŽYMIAI. AB IR UAB PRANAŠUMAI IR TRŪKUMAI 12 AB IR UAB STEIGIMO, REORGANIZAVIMO IR...ir auditoriaus išrinkimo; 12. Registravimas į įmonių rejestrą. UAB steigimo tvarka skiriasi... įmonėse. Norint gauti kuo daugiau informacijos apie ...

  • ...ir gali užsiimti įstatymuose nustatyta komercine ūkine veikla. N.D. Perskaitykit AB ir UAB... atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir visokeriopai padėti ...sutartį negaliojančia. (Laidavimas ir garantija skiriasi atsakomybe: laiduotojo atsakomybė solidarinė...

  • ...trukdo ugdyti pagarbą prekinei verslininkystei. Kuo daugiau išsišakojusi ši pseudoverslo ...dalyvių kaštus: verslo ir antiverslo kaštus. Jie tarpusavyje skiriasi (pvz.: verslo kaštai...parodė, kad tam tikrų veiklų AB ir UAB faktinis darbo užmokėstis beveik 67...

  • ... išduodamus juridinę galią turinčius dok. AB ir UAB min suma – 500Lt (steigimo įmoka... ir silpnosios savybės; kainodaros politika; prekių ir paslaugų kokybė; kuo jų prekės skiriasi nuo mūsų; darbuotojų kvalifikacija ir galimybės...

  • ... įmonių (individualiosios, ūkinės bendrijos, AB ir UAB, valstybės įmonių ir kitų), įstaigų, organizacijų ar... tarpu bendrininku (organizatoriumi, padėjėju ir kurstytoju) – ir moteris. Specialiojo nusikaltimo subjekto teisinė... ir socialinį reikšmingumą skirstomi į nusikaltimus, administracinius, drausminius ir civilinius teisės pažeidimus. Kuo skiriasi...

×
×