• ..., kuriu pareiga referuoti „kuo gyvena ir kuo alsuoja" sielu inžinieriai. „...besigerinti kaimo žmogumi. Šiame romane lietuviu tautosaka Cvirkai tapo svarbiausiu nacionalines ... savotiškai stilizuoja. Geda susikure savita poetika, paremta šiurkštoku žodžio ...

  • ... 3. Visuomenės gyvenimo dainos. Dainuojamoji tautosaka neturi savyje jokių meninio apdorojimo... ratelių, žaidimų dainos, kurioms būdingas savitas atlikimo stilius - polifoninis daugiabalsumas, ...žirgą balnojo. O ši trečioji kuo jauniausioji, Vartus atkėlė ir ...

  • ...kilmė. Atšlydama nuo mitologijos ,tautosaka artėja prie literatūros.Tautosaka – žodžio menas. Žodinė...melodijų Lietuvių liaudies dainos atliekamos savita maniera,kuri gerokai skiriasi nuo...skambiai,kad būtų smagu ir kuo toliau girdėtųsi. Didžiulė tautos ...

  • ...atskiri "Kalevalos" epizodai - tautosaka. "Kalevala" ikvepe ...Lietuviu tautos istorija". Pirmasis sios istorijos tomas skirtas senajam lietuviu... knygoje" pateikiama ir savita, kiek hegeliska, kosmologija... romantizmo herojus, visu kuo priesingas zmoniu ...

  • ...susijusi su kaimu. Klestėjo tautosaka, liaudies dainos, papročiai. Tik... Kaimo moterys norėjo išausti kuo įmantresnius audinius, vietoj ...garbingas Amerikos pilietis, nebūdamas lietuviu?- Taip. Ar aš galėjau...laiko, ji yra laikoma savita ir unikali, bei verta...

  • ... Kijevo Rusios kunigaikščiams. Siekdama kuo greičiau Lietuvą integruoti.... Susidomėjimas praeitimi bei tautosaka paragino rinkti senienas ...ragino apsispręsti: arba būti lietuviu, arba lenku. Lietuviams... Lietuvos lietuviams trukdė savitas lietuvninkų etninis ir...

  • ... yra, Šlovingo garso. Kuo nuo žmonių toliau, ... save didžiu, galingu: pasijutau lietuviu esąs…“ Jonas Mačiulis - Maironis... liūdnumo, tuo pačiu ir savita laimės nuotaika. Lyrinis ... / tėviškė Valstietiška / žemdirbių kultūra Tautosaka Mitologinis mąstymas Su ...

×
×