• ... suteikti teises normoms vidine twarka remiantis ju juridines galios diferencijacija.Teises...kuo yra. Sie interesai vadinami prigimtiniais, o teise juos ginanti prigimtine.Prigimtine teise... teise, ir t.t.) Si idejine kryptis remiasi empirine teises samprata –...

  • ...arba neteiseti (neatitinka, priestarauja konkrecioms teises normoms). Pagal tiksla teiseti veiksmai... nors valdo, todėl sudaromos kuo palankesnės sąlygos daiktui užvaldyti ... daikto valdytojai ir visi remiasi veiksmais, patvirtinančiais tebesitęsiantį valdymą,...

  • ...kurios neprištarauja konstitucinėms teisės normoms) a. individualūs teisiniai .... neigiamas bruožas – kuo vėliau skundžiamasi, ....Įgyvendindamas konstitucinį tesingumą, remiasi Įstatymų įtvirtintomis proceso... kai kurias teises. Žmogaus teises riboti galima tik ...

  • ...teises - jos teisę užtikrinti savo pa¬valdinių asmenyje pagarbą tarptautinės teisės normoms... ekonominė teisė didžia dalimi remiasi tarptautinėmis sutartimis, atspindinčiomis komercinį...tikslai yra šie: užtikrinti kuo laisvesnę prekybą; organizuoti derybas...

  • ...pavadintu scholastiniu., kuris apskritai remiasi absoliutaus, neginčijamo tam .... Tuo tarpu gyvenimas kuo toliau, tuo akivaizdžiau... iniciatyvos ir skelbimo teise, teise „savo valia“ skirti... precedentas, suteikiantis teisės normoms reikiamą stabilumą, derinasi ...

  • ... savęs reguliavimo dėsningumais (autoreguliacija). Kuo geriau ir giliau ...valdžios veiksmais pažeistas žmogaus teises. Demokratija remiasi pasitikėjimu, jos lygis...atstovavimo principus reglamentuojančioms teisės normoms. Pagrindinės viešojo administravimo ...

  • ..., jos įtakoja tą elgesį. Moralės normoms nereikia formalaus įtvirtinimo. Jos veikia... būtų kuo tinkamiausiai pasiekta jos socialinė paskirtis - apsaugoti žmogaus teises nuo valstybės... taikanti normas daro tuo kuo ji yra ir kuo ji turi būti... galima pasiekti tik visuomenėje, kuri remiasi teise kaip subjektinių teisių ir pareigų...

  • ...pakluso civilinės teisės normom. Teisiškai princepsas buvo... sudarė kondikcijos (condictiones). Kuo jos skyrėsi nuo ieškinių...ir aplinkybes, kuriomis remiasi ieškovas, pateikdamas reikalavimą.... savarankiškų kreditorių/skolininkų teises. Prievolės dalykas lieka ...

  • ... ir prilygsta teisės normoms. Tokie kontraktai formuliarai...ekonomika, skatinama teisingumu, remiasi plintančia konkurencija, dėl...sektoriaus plėtojimą ir kuo didesnį žmogaus ...teises į daiktą ar daiktines teises įregistravo keli asmenys, tai laikoma, kad teises...

  • ... taikoma S dalies normoms) BD normų turinys ... baudžiavoje, civilinės,administracinės teises normomis. Apimtis nedidele ...įstatymų sandara. Baudžiamoji teisė remiasi išimtinai įstatymu, kurie ...svarbu išsiaiškinti valinį momentą. Kuo kaltininkas pasitikėjo. Kai...

×
×