• ... pareiga referuoti „kuo gyvena ir kuo alsuoja" sielu inžinieriai... „Anykšciu šileli", K.Donelaicio „Metus"), ižvelge pratarmese ...santvarkoje. Pirmieji literaturos kuriniai, parašyti reformistinio SSKP...frazemis ir intonacijomis. „Patinka man prasme plika, /...

×
×