• ...yra sakytinė kalba. Rašytinė kalba, kuri šiandien jau labai svarbi, ..., ir kvestionuotų įprastą mums prielaidą, kad kalbiniai ... pradėtas leisti žurnalas „Gimtoji kalba“ – jį inteligentai mielai skaitė... rusiškai. Kuo toliau, tuo labiau lietuvių kalba ėmė ...

  • ...-. Kamieno sąvoka labai svarbi kalbos istorijai ... vertalas įdomautis: Kuo tu įdomaujiesi (= domiesi)?...duoti, teikti) jėgų; prigimtoji (= gimtoji) kalba, nuodėmė, žemė.... Niekas neužinteresuotas (= nesuinteresuotas) mums padėti; užintriguoti (= suintriguoti...

  • ...svarbi yra bendrinei kalbai. Bendrinė kalba-tai visai tautai bendra viešojo bendravimo kalba...ypač viliojo jaunus žmones! Kuo toliau, tuo vis ... niekam neįdomu sava, nuostabi, gimtoji kalba? O gal tiesiog ... vertybė yra kalba, o juk ją mums niekas negali atstoti...

  • ...yra sakytinė kalba. Rašytinė kalba, kuri šiandien jau labai svarbi, ... pradėtas leisti žurnalas „Gimtoji kalba“ – jį inteligentai mielai skaitė... rusiškai. Kuo toliau, tuo labiau lietuvių kalba ėmė ..., todėl jausdami, kad mums suteiks žodį, mintyse pasirenkime...

  • ...baigesi ties Indija.“ Mūsų gimtoji kalba ir priklauso vienai ... Maskvos mokyklai. Tačiau mums, lietuviams, su Fortunatovu ... dar viena labai svarbi data. Deja, šios ...kuo dižiuotis, turime ka saugoti, branginti, puoselėti, visatai mūsų GIMTOJI LIETUVIŲ KALBA...

  • ..............................................................................................................10 ĮVADAS Gimtoji kalba sudaro neatskiriamą...vadovautis principu kuo mažiau kaitalioti ... visuomenėje, kur svarbi kiekviena minutė,... Jie gali mums padėti ...

  • ... kalba yra sanskritas, o kuo toliau į vakarus, tuo kalba...būtent jis perrašė ir mums paliko pirmąją graikišką gramatiką... istorijos, religijos kalba. Ji išmokstama mokykloje kaip antroji gimtoji kalba. 2...įtaką žmogui.Kalba jam buvo svarbi kaip tautos kalba ir ...

  • ... kultūrinei tautos gyvenimo aplinkai. Gimtoji kalba, tautosaka, tradicijos, šventės,...mokant gimtąja kalba, skatinant mokinius kuo tobuliau ją ..., iniciatyvus žmogus. Labai svarbi yra ateities, gyvenimo... nors mus kontroliuotų, mums patinka patiems save ...

  • ... tradicijos pagrindas - tai gimtoji kalba, tikyba, poetų ir ... bei siekiama įgyti kuo didesnį tikrumą. Skeptiškai...Vaizdų arba įspūdžių pasikartojimas mums leidžia pasiekti pradines ... EPIKŪRO nuomone, nuosaikumas yra svarbi dorybė. Vadovaudamasi “malonumo ...

  • ...kuo mūsų literatūroje yra pradininkas - ir idėjomis, ir tematika, ir menine kalba...ir meilės verta yra gimtoji žemė ir koks širdį...išauga iš vaikystės įspūdžių. Svarbi vaikiška siela. 2 ...nuodëmes, Prisikëlimo, Atgimimo vilties mums beveik nepalikta. Apysakos ...

×
×