• ... troškimas toks didelis, kad jei man kas uždraustų aplankyti Indijos kampelį... — neigiamąja laisve. Vidinė laisvė Reikėtų paminėti, kad vidinė laisvė itin svarbi ir... poreikius. Tačiau svarbesnė kita tiesa - kuo mažiau kontroliuojame kitą, tuo daugiau...

  • ... tuo sėkmingiau jai tai pavyksta, kuo didesnis pažinimas. Vis dėlto...o ne jų išore. „Dabar man atrodo, - rašo Platonas „Faidone“, -.... Gamta tampa nebe tokia svarbi, bet visuotine reikšmę įgyja .... Jeigu esame įsitikinę savo laisve, suvokdami galime žengti kitą ...

  • ... su kremacijos papročiu. Svarbi vieta skiriama tarpgentinėms dykroms...– Ne taip gaila man pilelės, Kaip man gaila karelių. ...išplėsti savo teises bei laisves. Etnopolitinės savimonės elementų ...stengiamasi tarp bajorų įgyti kuo daugiau šalininkų, nesirūpinant, ...

  • ...“mano vasalo vasalas – man ne vasalas” negaliojo. Svarbi feodalų privilegija – jų ... piktnaudžiavimus šia laisve, - atsirado formulė leidžianti minčių reiškimo laisve naudotis ... įstatymų atkūrimą. Tačiau klausimu, kuo ją pakeisti, vieningos nuomonės ...

  • ... Pauliaus laiške Filipiečiams: „Man gyvenimas – tai Kristus,... yra svarbi. Iš esmės pareiga yra svarbi, bet ...kuo ilgiau tęsiasi darbas, kuo daugiau trukdo kitiems ir kuo ...moralinės galios pagrindu, besiremiančiu laisve, sąmoningomis pareigomis bei uždaviniais“...

  • ... bet valdymo reikaluose tu man nepatarėjas. Skirgailos vidinį ...žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti ... vaikai - toks nerūpestingumu , jaunatviška laisve bei skaidriu vaikišku ...išauga iš vaikystės įspūdžių. Svarbi vaikiška siela. 2 Skaidri...

  • ... bet valdymo reikaluose tu man nepatarėjas. Skirgailos vidinį ...žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti ... vaikai - toks nerūpestingumu , jaunatviška laisve bei skaidriu vaikišku ...išauga iš vaikystės įspūdžių. Svarbi vaikiška siela. 2 Skaidri...

  • ...…iškyla paradoksas: kuo toliau yra pažengusi medicina, kuo daugiau galimybių...ir korupcijos. Šventai saugosiu man patikėtas paslaptis. Visada ... Iš viso, kiek religija svarbi mūsų gyvenime, neskaitant įpročiu...į jo teises ir laisves, o eutanazijos draudimas gali...

  • ... raidoje”. Kuo tas perversmas pasireiškė, kuo gi skiriasi ... aiškinti egzistavimo sąlygas. „Man geriau surasti vieną ... valstybės teorija Aristoteliui labai svarbi. Sakoma, kad Likėjuje ...sugebėjimo mylėti, kurti, naudotis laisve bei pasirengimo nukentėti ...

  • ...svarbi nekalbinė, bet garsinė info: loginiai kirčiai, intonacija. Svarbi... proporcinga emocijų stiprumui – kuo stipresnė emocija, tuo...bet nesugeba pasinaudoti įgyta laisve. Ši situacija sukuria... “man vis tiek”, “man nesvarbu”, “jei pasišalinsiu, man viskas...

×
×