• ...Antanas Baranauskas – iškiliausias XIX a. rašytojas. Jis parašė daug eilėraščių, ... “Anykščių šilelis”. Jį perskaičius man labiai patiko kaip A. Baranauskas vaizduoja praeities mišką... ir šiandien daugelis žmonių stebisi Baranausko šilelio grožiu. “ Miškan, būdavo, eini...

  • ...lietuvių rašytojų (A.Baranausko, S.Daukanto, L.Ivinskio, A.Jakšto, ...Žinoma, išlikimo instinktas liepė man niekad neatsiliepti lietuviškai ... lapai. Kadangi A. Strazdas neturėjo kuo remtis, išskyrus ...eiles, iš kurių kuogeriausiai patiko „Arklys ir meška ...

  • ...paraė: ,,Atsiųskite man itą balvoną pasiiūrėti, juk a jo dar...mėgo bendrauti su jaunimu, patiko jam ir mokytojo darbas.... nebuvo galima įsivaizduoti nei A. Baranausko klėtelės, nei Liudikių piliakalnioJ.... mokėjęs perteikti būdingus ir kuo nors įdomius įvykio ar...

  • ... jei verta yra, Šlovingo garso. Kuo nuo žmonių toliau, Tuo mus..., o nuolatinis atsakymų ieškojimas – kančią. „Man patiko tik vandenys gilūs. Buvo siela... mąstymą. Eil. „Daina, kad neišnyktų A. Baranausko lakštingalos“ Baladžių poema „Kukučio baladės...

  • ...žinios Tilžėje A.Baranauskui ypač patiko dzūkų tarmė. A.Baranauskas ....Jaunius turėtų stovėti tarp A.Baranausko ir K.Būgos, gal...negražiai: po kunigėlio klausimo man, kiek pamikčiojus bent pradžioje...žodžių, kurie kalbai buvo kuo nors reikalingi, kuriuos ...

  • ...knygelės vaikams, vyskupo Baranausko poezija, kunigų Vaižganto,...vartotojiškos visuomenės formavimusi. Man priimtinesnė Hanso Gadamerio...A. ir A. Tamošaičių dar tarpukaryje atliktas įdirbis, siekiant gyvenime kuo...dideli ornamentai. Žmonėms patiko naujovė ir jie...

×
×