• ...subjektyvumo reikšmės pagrindimas Vadinasi, kiekvienas aktualus suvokimas kartu yra ir ... kritikos. Tai sekanti problema – kuo grindžiamas reikšmių „reikšmingumas“? Husserlis ... dar vieną struktūrą „das Man“ (anoniminę, beasmenę egzistenciją aprašančią ...

  • ... Šis Vydūno akcentas, manau, labai aktualus šiandienai, kuomet, atrodo, apsisaugojome ...susijęs su vartotojiškos visuomenės formavimusi. Man priimtinesnė Hanso Gadamerio pozicija ...? Kaimo moterys norėjo išausti kuo įmantresnius audinius, vietoj geometrinių ...

  • ... kriterijumi. Galioja taisyklė – kuo solidesnis tarpininkas, kuo didesnės jo galimybės, ...tarpininkams bei mokesčiai. Lietuvos emitentams aktualus vertybinių popierių emisijų koncentravimas, ..., klausimai valstybiniu mastu. PADĖK MAN APVAIZDA IR JŪS APAŠTALAI ...

  • ... kriterijumi. Galioja taisyklė – kuo solidesnis tarpininkas, kuo didesnės jo galimybės, ...tarpininkams bei mokesčiai. Lietuvos emitentams aktualus vertybinių popierių emisijų koncentravimas, ..., klausimai valstybiniu mastu. PADĖK MAN APVAIZDA IR JŪS APAŠTALAI ...

  • ...santykius, vaikų klausimas nėra toks aktualus. Apie palikuonius svajojančių vyrų santykiai...srityse.Daugybė tyrimų patvirtinta, kad kuo daugiau panašumų – kilmės, išsilavinimo , politinių... studentas „Buvo pavasaris. Vieną dieną man buvo labai liūdna. Vaikino ...

  • ... polinkis, dėl kurio niekas netampa aktualus ir neatsiranda nieko, kas ką... pažinimo patikimumu jis nepaskatintų. Paskui man paaiškėjo: jeigu mano pažinimas ir.... Materijos išsivystymas sąlygoja sielos formas: kuo tobulesnė materija, tuo tobulesnę sielą...

  • ... Pakėlus šiluminės energijos kainas pasidarė aktualus jos taupymas.Daugelis žmonių išbandė...skyriuose, pastoviam darbuotojų poreikiui patenkinti man pakaks 8 darbuotojų. 2 ...atliekant finansinę analizę. Grynasis pelningumas Kuo rodiklis aukštesnis, tuo įmonė ...

  • ...procese. Ieškant pagalbos teikimo būdų, aktualus pasidarė spec. poreikių vaikų ...egzaminams. Ir paaiškėjo dėsningumas: kuo didesnė mokykla, kuo joje daugiau paralelinių ...nariams sektųsi. Principas: kas naudinga man, naudinga ir kitiems. Akcentuojama ...

  • ...vadovas turi kuo efektyviau nukreipti darbuotojo pastangas kuo naudingesne organizacijai...efektyviausias tarp darbuotojų, kuriems aktualus pasitenkinimas darbu. Bendradarbiavimas pasireiškia...stipriu demotyvuojančiu veiksniu: “už man mokamą atlyginimą Aš dirbu...

  • ... (jaunam žmogui reikia apsispręsti, kuo tikėti, kuo ne, suprasti siūlomų galimybių vertę... mokytojų... Ir tada mokytojas prabyla: „Man atrodo, kad aš jau „perdegiau... kokybę. Sveikas gyvenimo būdas ypač aktualus vaikams, kurie yra labiausiai pažeidžiama...

×
×