• ...(pvz., mg/parą) – reikalingi, optimalūs, kenksmingi ir mirtini. Pavyzdžiui, gerai ... anglies monoksidas – smalkės 2. azoto oksidai 3. sieros oksidai 4. angliavandeniliai 5. ... nuodija automobilių išmetamas švinas. Kuo didesnė švino koncentracija aplinkoje, ...

  • ...anglies monoksidas – smalkės; 2)azoto oksidai; 3)sieros oksidai; 4)angliavandeniliai; 5)..., neturintys gamtinių analogų. Dažniausiai, kenksmingi cheminiai junginiai ir fizikiniai ...paukščiai gali sukaupti iki 100000. Kuo aukštesnis mitybinis lygis, tuo ...

  • .... Atsparumas oksidacijai tuo didesnis, kuo labiau šakotos struktūros yra ... nikelis kenkia katalizatoriams. Todėl kenksmingi elementai iš naftos turi ... azoto oksidai virsta azoto rūgštimis HNO3 ir HNO2, kurios sukelia plaučių pabrinkimą. Azoto oksidai...

  • ...sukelti pasaulinio masto reiškinius. Pavyzdžiui, kuo daugiau anglies dioksido (CO2), ... azoto oksidai sudaro smogą. Pagrindinės orą teršiančios medžiagos yra sieros ir azoto oksidai, ...B ruožo spinduliai yra ypač kenksmingi gyviems organizmams, o startosferos ...

  • ...antropogeninės veiklos padarinius. Biosferai ypač kenksmingi tie junginiai kurie anksčiau ... kuo galingesnių priemonių (“negyvos” technikos), kuriomis galėtų kuo greičiau ir kuo ...teršalų. Geriausiai pasišalina sieros ir azoto oksidai, nes jie lengvai sudaro ...

  • ... anglies monoksidas – smalkės 2. azoto oksidai 3. sieros oksidai 4. angliavandeniliai 5. ...organizmą nuodija automobilių išmetamas švinas. Kuo didesnė švino koncentracija aplinkoje, ... plačiai paplitę.ir yra pakankamai kenksmingi aplinkai ir žmogui. Kasmet ...

  • ...(pvz., mg/parą) – reikalingi, optimalūs, kenksmingi ir mirtini. Pavyzdžiui, gerai ...sukelti pasaulinio masto reiškinius. Pavyzdžiui, kuo daugiau anglies dioksido (CO2), ...dioksidas (CO2), sieros dioksidas (SO2), azoto oksidai (NOx). Garai yra dujos, kurios...

  • ... poveikį mums sukelia atominė elektrinė,kuo ją galėtumėme pakeisti ir kokių... anglies, azoto, sieros ir švino junginius(šie yra ypatingai kenksmingi žmogaus sveikatai... iškrinta tada, kai sieros ir azoto oksidai, kuriuos į orą išskiria jėgainės...

  • ... ne tik žmogui bet jie kenksmingi ir įrenginiams, jie dyla. Todėl...)rūgštiniai oksidai – reaguodami su vandeniu (garais) sudaro rūgštis: azoto oksidai ir sieros oksidai (NxOy... poveikį galima: būti kuo toliau nuo spinduliuotės šaltinio, kuo mažesnį laiką būti...

  • ... koroziją, neigiamai veikia žmonių sveikatą. Azoto oksidai kenksmingi augalams, miškams. Esant koncentracijai 0... veikia kancerogeniškai, mutageniškai, embrioniškai. Ypač kenksmingi organizmui yra kelių rūšių teršalai... procesą. Tačiau galima kuo daugiau sumažinti teršimo veiksnį. Kuo didesnes pastangas padarys...

×
×