• ... anglies monoksidas – smalkės 2. azoto oksidai 3. sieros oksidai 4. angliavandeniliai 5. ... nuodija automobilių išmetamas švinas. Kuo didesnė švino koncentracija aplinkoje, ... vandenų apsivalymo pajėgumą pašalinti kenksmingas medžiagas, praskiesti jas iki ...

  • .... Atsparumas oksidacijai tuo didesnis, kuo labiau šakotos struktūros yra... azoto oksidai virsta azoto rūgštimis HNO3 ir HNO2, kurios sukelia plaučių pabrinkimą. Azoto oksidai... užterštume tepalus (blogos eksploatacijos kenksmingas poveikis tepalams parodytas l...

  • ...anglies monoksidas – smalkės; 2)azoto oksidai; 3)sieros oksidai; 4)angliavandeniliai; 5)dulkės...cheminiai junginiai. Toks oras yra kenksmingas. Smogui susidaryti reikia tam tikrų... paukščiai gali sukaupti iki 100000. Kuo aukštesnis mitybinis lygis, tuo ...

  • ... monoksidas – smalkės 2.            azoto oksidai 3.            sieros oksidai 4.            angliavandeniliai 5..., priklauso nuo temperatūros: kuo didesnė temperatūra, tuo ... Jas viršijanti koncentracija yra kenksminga žmonių sveikatai, sukelia kvėpavimo...

  • ... CO, CO2 ir SO2 dujos. Kenksmingas dirvožemiui, jo mikroorganizmams ir ...rūgštį, kuri yra surenkama. Azoto oksidai (NOx) Azoto oksidai yra vieni iš pagrindinių atmosferos...krosnyse mažinimas ( kuo yra aukštesnė degimo temperatūra, tuo didesni azoto oksidų ...

  • ... anglies dioksidą, kuris yra kenksmingas kvėpavimo centrų veiklai tada... atsiranda vadinamasis “šiltnamio efektas”. Kuo daugiau atmosferoje anglies...monoksidas – smalkės 2.            azoto oksidai 3.            sieros oksidai 4.            angliavandeniliai 5...

  • ... anglies monoksidas – smalkės 2. azoto oksidai 3. sieros oksidai 4. angliavandeniliai 5. ... suodžių ir kitokių medžiagų. Ypač kenksmingas švinas. Jį pasisavina pakelių ...tokiais atvejais skatinių pačius savininkus kuo greičiau uždaryti teršinčias aplinką ...

  • ...kvėpuoti, neretai jis būna netgi kenksmingas bet kokiai gyvybei. Žmogaus ...sukelti pasaulinio masto reiškinius. Pavyzdžiui, kuo daugiau anglies dioksido (CO2), ... azoto oksidai sudaro smogą. Pagrindinės orą teršiančios medžiagos yra sieros ir azoto oksidai, ...

  • ...jungiantis su deguonimi. Azoto oksidai susidaro iš deguonies ir oro azoto, jį ...deguonies aplinkoje 1000C temperatūroje, nesioksiduoja. Kuo indukcijos periodas ilgesnis, tuo ...dyzeliniame kure Sieros junginiai yra kenksminga naftos produktų priemaiša. Jie ...

  • ...rūgštiniai oksidai – reaguodami su vandeniu (garais) sudaro rūgštis: azoto oksidai ir sieros oksidai (...bei tiekti kitą informaciją akie kenksmingas medžiagas. Svarbu žinoti pavojingumą (... galima: būti kuo toliau nuo spinduliuotės šaltinio, kuo mažesnį laiką ...

×
×