• ... dantis-kuo jie mito, o fosilijų pėdsakai gali padėti suvokti, kaip greitai jie judėjo... (panašiomis kaip žinduolių kojomis), jie veikiausiai mito augalais. Prozauropodai Ši ilgalaikių dinozaurų... kalnų ožiai. Kaip ir pastarieji, jie mito augalais ir daugiausia gyveno taikiai...

  • ... vaistai? 4. Kuo pavojingos atominės elektrinės? Tai informatyvūs klausimai. Jie nėra gilūs... gi sieja filosofiją ir mokslą? Kuo jie panašūs, net tapatūs? Nors filosofinis... mito prasmę, neišstūmė mitologijos iš žmogaus dvasios pasaulio. Filosofija nepaneigė mito. Joje mito...

  • ... abstraktumas, mąstymas bendrybėmis. Mąstymas – kuo giliau, kuo bendriau, plačiau. Abstraktumo lygis traktuojamas...; • filosofijos atsiskyrimas nuo mitų, religijos; mito ideologizavimas; Istorinės priežastys: • pragmatinis požiūris... primityviai: klajodami miškais ir pievom, jie mito žolėm ir vaisiais, glaudėsi, kur...

  • ... fosilijos bei artefaktai, kuo gilesniame sluoksnyje randami, tuo jie senesni. Jau 18... žemėje, jie kaupia fluorą ir kitus mineralus. Azoto datavimas: kuo ilgiau kaulai... svarbi australopitekų adaptacija - mitybos ypatumai. Jie mito daugiausia smulkiais gyvūnais bei augaliniu...

  • ... posūkis, kuriam prigijo apibūdinimas “nuo mito prie logo” (W.NESTLE). Užuot... veidmainiauja: krikščionys negyvena vadovaudamiesi tuo, kuo jie apsimeta tikį. Visa tai ypač... plėtojo savo mintis. CAMUS “Sizifo mito” tema yra absurdo patyrimas; absurdas...

  • ... šiaurėje, kur dabar yra Čihuahua. Jie mito žiurkėmis, kiškiais, laukiniais augalais ir... to jie išgavo naudos. Jie naudojo augalų kultūras, kurias jie vadino činamposais. Jie dėdavo... išgauti iš to kuo daugiau naudos. Senais laikais, jie kovojo už savo... su žmonių aukojimu. Iš šio mito galima spėti, kad ir patiems...

  • ... šiaurėje, kur dabar yra Čihuahua. Jie mito žiurkėmis, kiškiais, laukiniais augalais ir... to jie išgavo naudos. Jie naudojo augalų kultūras, kurias jie vadino činamposais. Jie dėdavo... išgauti iš to kuo daugiau naudos. Senais laikais, jie kovojo už savo... su þmoniø aukojimu. Ið ðio mito galima spëti, kad ir patiems...

  • ... šiaurėje, kur dabar yra Čihuahua. Jie mito žiurkėmis, kiškiais, laukiniais augalais ir... to jie išgavo naudos. Jie naudojo augalų kultūras, kurias jie vadino činamposais. Jie dėdavo... išgauti iš to kuo daugiau naudos. Senais laikais, jie kovojo už savo... su þmoniø aukojimu. Ið ðio mito galima spëti, kad ir patiems...

  • ... šiaurėje, kur dabar yra Čihuahua. Jie mito žiurkėmis, kiškiais, laukiniais augalais ir... to jie išgavo naudos. Jie naudojo augalų kultūras, kurias jie vadino činamposais. Jie dėdavo... išgauti iš to kuo daugiau naudos. Senais laikais, jie kovojo už savo... su þmoniø aukojimu. Ið ðio mito galima spëti, kad ir patiems...

  • ... šiaurėje, kur dabar yra Čihuahua. Jie mito žiurkėmis, kiškiais, laukiniais augalais ir... to jie išgavo naudos. Jie naudojo augalų kultūras, kurias jie vadino činamposais. Jie dėdavo... išgauti iš to kuo daugiau naudos. Senais laikais, jie kovojo už savo... su þmoniø aukojimu. Ið ðio mito galima spëti, kad ir patiems...

×
×