• ... štai kuo garsi Viena – stengsiuosi pateikti ir aprašyti šiame darbe. Kuo neįprasta mano..., o Zalcburge, su kuriuo draugauja Lietuva, populiariausias alus. Daugelis austrų labai... štai kuo garsi Viena – stengsiuosi pateikti ir aprašyti šiame darbe. Kuo neįprasta mano...

  • ... sodai, þvaigþdës klausosi þemës dainos. Garsi Lietuva savo praeitimi, kur “miega ðventi... intonacijos bûdingos eilëraðèiams “Mano gimtinë”, “Lietuva brangi”. Praeitis iðkyla kaip garbingøjø... Myself “, “Trioletuose”. Juose stengiamasi aprëpt kuo platesnæ þmogaus bûties problematikà, ávairovæ...

  • ... sodai, žvaigždės klausosi žemės dainos. Garsi Lietuva savo praeitimi, kur “miega šventi... intonacijos būdingos eilėraščiams “Mano gimtinė”, “Lietuva brangi”. Praeitis iškyla kaip garbingųjų... Myself “, “Trioletuose”. Juose stengiamasi aprėpt kuo platesnę žmogaus būties problematiką, įvairovę...

  • ... krūtinėje Meilę įžiebei šalies begaliniąją. Kuo už Apveizdę, už giesmę galingąją...! Šešėliai, užklydę lig laiko!.. LIETUVA - DIDVYRIŲ ŽEMĖ "Lietuva - didvyrių žemė" Mūsų giedama... savo pulkų! Kur tavo galia, garsi palikimais? Kur ta senovė, brangi...

  • ... ir vienuolius ir nurodymas, kad kuo žmogus gimė, tuo jis ir... miesto įkūrimo jubiliejų; Sanjusangendo šventykla, garsi paauksuota medine Kannono, arba Gailestingumo... ir laivininkystės sutartį. 1937 m. Lietuva paskyrė Tokijuje garbės konsulą M... ir laivininkystės sutartį. 1937 m. Lietuva paskyrė Tokijuje garbės konsulą M...

  • ... Jungtinė Karalystė), Šiaulių Tauro televizoriai (Lietuva), Rubin (Rusija), Vitiaz (Baltarusija). ... žiūri ir stengiasi kuo mažesniais kaštais ir kuo geresnį produktą ...integraciją, tiek priešakinę _ Thomson multimedia Garsi kompanija kuri savo televizorių ...

  • ... palikimą mums lietuviams paliko tarpukario Lietuva, šviesos, mokslo, meno bei kultūros... – tai Antikinė grožinė literatūra, kuri garsi savo nepaprastais didvyriais, stebuklais, meilės... noro sužinoti kuo daugiau apie visą pasaulį, nuo kurio Lietuva buvo praktiškai...

  • ... kaip galvoja ir samprotauja; sužinome, kuo jie vilki, kokiose trobose ...ir gražiausia, tauta - senoviška ir garsi, drąsiakilminga. Pagrindinė moralinė vertybe ...poeto perredaguota ir pavadinta “Jaunąja Lietuva”. Nepriklausomos Lietuvos metais Maironis ėjo...

  • ... plėvelę, antibiotikus, sintetinį pluoštą. Labai garsi Prancūzijos parfumerija ir kosmetika. Šalyje... Sovietų Sąjungai. 1932 - 1936 m. Lietuva deponavo Prancūzijos banke 22476,5... - menas gyventi, gauti iš gyvenimo kuo daugiau malonumų. Kiekviena diena yra...

  • ...Palanga vadinti protomiestais. Jie, kaip garsi Birka Švedijoje, buvo prekybos ... minima „Mindaugo Lietuva”. Tai dar nesuvienyta Lietuva, nes sąvoka „Mindaugo Lietuva” perša ...apologetams, stengiamasi tarp bajorų įgyti kuo daugiau šalininkų, nesirūpinant, kad ...

×
×