• ...patirties būdu. Tokio klausimo pavyzdžiu gali būti klausimas, ar ...tik empiriškai, tad kuo praktinis efekty-vumas skiriasi nuo empirinio adekvatumo? Džeimsas...kategorija. Nuo seniausių laikų nesenkančią nuostabą keliantis pagrindinis filosofinis klausimas taip...

  • ...Mokslui tai beviltiškas klausimas, nes eksperimentu ...yra svarbiau yra klausimo iškėlimas nei ...nereiškia, kad kalbėdami kuo daugiau patobulinsim mąstymą... interpretuoti. Tuo filosofinis žodis skiriasi nuo mokslinio. Dėl ... teorijos, tai empirinio tai teorinio ...

  • ...kuri, remdamasi sokratiškuoju klausimo kėlimu, vėl...” erosas pateikiamas kaip filosofinis žinių grožio siekimas... skiriasi nuo Dievo, nes jų būtis jau skiriasi nuo jų...?” Tad kyla klausimas, kuo remdamiesi mes ...etikos pagrindas yra empirinio ir inteligibilaus ...

  • ...skiriasi nuo...empirinio pasaulio peržengimas (transcendentavimas) Lot. ‘transcendens’ –peržengimas. Filosofinis...filosofinis būties klausimas buvo pasaulio ir daiktų “pradžios” klausimas...

  • ...pavyzdžiui, religinis, filosofinis, mitologinis,...skiriasi nuo kitų dvasinės veiklos formų, taip pat ir nuo... pagrindiniai empirinio tyrimo metodai...kuo labiau palengvinti respondento darbą. Pavyzdžiui, vietoj klausimo... klausimas" rodo, jog klausimas yra ...

  • ...Kuo tas perversmas pasireiškė, kuo gi skiriasi filosofinis pasaulio aiškinimas nuo... nuo miletiečių. Tačiau aiškindamas antrą klausimo pusę ...teorijos ieškojimas už empirinio turinio yra tuščia...klausimas. Tikrovės teorinio atvaizdavimo galimybės priklauso nuo...

  • ...filosofinis...skiriasi nuo...klausimas „kas“, t.y. transcendentalinėje fenomenologijoje keliamas intencionalinių objektų statuso klausimas...nuo objektyvaus pasaulio bei paties saves kaip „empirinio...klausimo...

  • ...nuo ankstesnio gyvenimo kokybės. Kuo žmogus atgims priklauso nuo...Cittos naudojamos empirinio, kasdienio (netikro...– būties klausimo sprendimas. Šis klausimas ...skiriasi nuo B, tai sakome, kad D viena dalimi skiriasi nuo... Sofistai kaip filosofinis judėjimas ...

  • ... savitumą, kasdieninio empirinio, t. y..... Vienas daiktas skiriasi nuo kito savo ... naivus, nes filosofinis mąstymas dar...esme toks klausimas yra tiesos klausimas. Klasikinės...net sunaikinamas paties klausimo prasmingumas. Savo...linkme daug kuo pasitarnavo vėlesniam...

  • ...Kuo teiginio turinys turtingesnis, kuo...mokslų klasifikacijos klausimas buvo .... Mokslas skiriasi nuo kasdienio, paprasto...yra pagrindinė empirinio pažinimo forma...racionalistų nedomino. Filosofinis (vėliau ir...klausimo sprendimas Europos kultūroje ir išliko nuo...

×
×