• ... nustatytas tik empiriškai, tad kuo praktinis efekty-vumas skiriasi nuo empirinio adekvatumo? Džeimsas neabejojo... būties kategorija. Nuo seniausių laikų nesenkančią nuostabą keliantis pagrindinis filosofinis klausimas taip ir...

  • ...? Mokslui tai beviltiškas klausimas, nes eksperimentu niekaip...Tai nereiškia, kad kalbėdami kuo daugiau patobulinsim mąstymą....negalėtume interpretuoti. Tuo filosofinis žodis skiriasi nuo mokslinio. Dėl to... keičiasi teorijos, tai empirinio tai teorinio pažinimo...

  • ...“Puotoje” erosas pateikiamas kaip filosofinis žinių grožio siekimas....angelai) skiriasi nuo Dievo, nes jų būtis jau skiriasi nuo jų ... idėja?” Tad kyla klausimas, kuo remdamiesi mes sprendžiame... etikos pagrindas yra empirinio ir inteligibilaus charakterio ...

  • ... filosofija irgi skiriasi nuo mokslo: mokslo žinios...empirinio pasaulio peržengimas (transcendentavimas) Lot. ‘transcendens’ –peržengimas. Filosofinis...filosofinis būties klausimas buvo pasaulio ir daiktų “pradžios” klausimas....Tuo,kuo žmogus tampa,priklauso nuo...

  • ...klausimas, kaip istorikasnustato savo objektą arba apibrėžia savo metodą, nėra istorijos klausimas.... Filosofinis tyrinėjimas iš esmės skiriasi nuo realiųjų moklsų...o pačiame žmoguje. Kuo gi remiasi ...teko atsisakyti. Tačiau empirinio prasmės kriterijaus nebuvo...

  • ...kaip pavyzdžiui, religinis, filosofinis, mitologinis, meninis...skiriasi nuo kitų dvasinės veiklos formų, taip pat ir nuo... tikra teorija, nuo kuo ir prasideda... du pagrindiniai empirinio tyrimo metodai –... "tiesioginis klausimas" rodo, jog klausimas yra konkretus ...

  • ...raidoje”. Kuo tas perversmas pasireiškė, kuo gi skiriasi filosofinis pasaulio aiškinimas nuo ...bendros teorijos ieškojimas už empirinio turinio yra tuščia metafizika...daug sudėtingesnis klausimas. Tikrovės teorinio atvaizdavimo galimybės priklauso nuo ...

  • ...egzistavimas priklauso nuo suvokimo, kyla klausimas, ar...Kuo jis pagrįstas? Ar Hiumas yra skeptikas? Jis neatmeta empirinio...skiriasi nuo motyvo. Motyvas, skatinantis žmogų būti geru, skiriasi nuo...”, “Niutono filosofijos pagrindai”, “Filosofinis žodynas” (1764 ...

  • ...teorinis pagrindas yra filosofinis mokymas, iðdëstytas ... empirinio pobûdþio: prasmingos kalbos ribos priklauso nuo... pasikartojanèias. Kyla klausimas, kuriø pakopø... padirbeti. Kompiuteris skiriasi nuo ˛mogaus. Tai ...programa, siekiant kuo tikslesniu rezultatu....

  • ... klausimas – pasaulio tapsmo klausimas....nuo ankstesnio gyvenimo kokybės. Kuo žmogus atgims priklauso nuo...Cittos naudojamos empirinio, kasdienio (netikro...skiriasi nuo B, tai sakome, kad D viena dalimi skiriasi nuo... Sofistai kaip filosofinis judėjimas ...

×
×