• ... kaulus nei bet kuo kitu. Žmonių padarytas produktas ... pašalina tiesos kriterijus. Filosofija atsiriboja nuo sofistų. Sokratas juo pavadino... Žinomi nuo VIII tūkst. pr. Kr. Tačiau jos skiriasi nuo miestų...negalima laikyti nei grynu mokslu, nei ideologija, nes, ...

  • ...mokslu". Gamtos atžvilgiu tokia filosofija buvo gamtos filosofija (natūrfilosofija), istorijos atžvilgiu - istorijos filosofija...ne mokslinį žinojimą. Kuo mokslas skiriasi nuo praktinių žinių? Visų pirma...Ji negali pasiteisinti remdamasi kuo nors kitu, kam ji ...

  • ... savybė, pažyminti, kuo daiktas skiriasi nuo kitų daiktų ir..., kuri nuėjo kitu nei tikslieji mokslai...dvasios pranašumu, pitagorininkų mokslu apie harmoningą kosmoso...filosofija. Tik dabar ir tik tokia, kaip ją suprato Platonas, filosofija atsiskyrė nuo...

  • ... prasidėjusi filosofija kaip istorinė apraiška arba (mąstymo kultūra). Kitu atveju ...tapatintis su mokslu ar net jungtis į jo eilę. Tiesa, filosofija nuo ...nesuvokti, kuo jis skiriasi nuo filosofijos. Ir atvirkščiai, galėdama apibrėžti pati save, filosofija ...

  • ...mokslu ar fizika, Newtonas dar tapatina mokslą su filosofija ir vadina gamtos filosofija...sampratą. Mokslas pradeda remtis kitu metodu, nei filosofija (metafizika), ir tai ...įrankių ir prietaisų ir labai skiriasi nuo to, kuo užsiima metafizikai. Nors Galileo...

  • ...mokslu ar fizika, Newtonas dar tapatina mokslą su filosofija ir vadina gamtos filosofija...sampratą. Mokslas pradeda remtis kitu metodu, nei filosofija (metafizika), ir tai ...įrankių ir prietaisų ir labai skiriasi nuo to, kuo užsiima metafizikai. Nors Galileo...

  • ... derinosi su atsiradusiu mokslu ir filosofija, tačiau tai ...kad greitis priklauso nuo to, su kuo jis lyginamas. ...) marksistinis materializmas ir skiriasi nuo kitų materializmo atmainų. ..., autentiško, nepakartojamo ir kitu žmogumi nepakeičiamo žmogaus būtis...

  • ...magijos ir okultizmo kuo laisviausiai besiskleidusių ...bet vienas su kitu nesuderinami tikslai- tikslai...didi stebuklais, kankiniais, mokslu, bet ji .... Tuo Leibnicas skiriasi nuo kitų mąstytojų: .... Malebrancho filosofija. Malebrancho filosofija dažniausiai būna ...

  • ...neturintis panašumo nė su kuo nors kitu" (Frank, "Die... laikoma šventu mokslu ir neatskiriama nuo religijos". Pavyzdžiui... Neoplatonizmas - tai platoniškoji filosofija papildyta ekstaze ...Ezoterinėje filosofijoje prasmė visiškai skiriasi nuo visuotinai priimtos ...

  • ... visai kitu būdu...skiriasi nuo motyvo. Motyvas, skatinantis žmogų būti geru, skiriasi nuo...nuo aplinkos. Nėra jokios prigimtinės etikos, jokio prigimtinio dėsnio. Kuo skiriasi geras žmogus nuo...Filosofija atsidūrusi keblioje padėtyje, nes jei ji nori būti mokslu...

×
×