Filosofijos kilmė ir Aristotelio filosofija

TURINYS FILOSOFIJOS KILMĖ 2 Filosofijos pradžios abejotinumas 2 Filosofija ir mitologija 3 Neklausiančioji būklė 3 Filosofijos kilimas iš nuostabos 4 ARISTOTELIO FILOSOFIJA 5 Aristotelis apie būtį 6 IŠVADOS 9 LITERATŪRA 10 FILOSOFIJOS KILMĖ Klausti filosofijos kilmės galima dvejopai: galima ieškoti jos laikinės pradžios ir galima žvelgti į jos nuolatinę tėkmę. Pirmuoju atveju norime patirti, kada … Read more Filosofijos kilmė ir Aristotelio filosofija

filosofija

I TEMA. Filosofijos atsiradimas ir jos esmė

1. Atsiradimo geografija, priežastys, raidos etapai
2. Etimologinė sąvokos filosofija prasmė
3. Sąvokų filosofija ir filosofavimas prasmė
Sąvoka „fijosofija“ ir „filosofavimas“ viename sakinyje nėra tautologija, nes jos sutampa tik iš dalies. Jų pana