• ...filosofija arba kaip šių abiejų sričių probleminė visuma.Meno filosofija... erotinės meilės aktu. Kuo didesnis pasitenkinimas tuo... paprastumo, santūrumo iškėlimui,jis artimas šintoizmo tradic. Zen... būdingas zen tradicijos menui. Tuštuma Tai neišsemiamumo...

  • ... tikėjimo ir pažinimo verte. Artimas romantinei pasaulėžiūrai. Aukštino intuiciją,...filosofija įtakojo semiotiką ir struktūralizmą. INTUITYVIZMAS. Darė įtaką siurrealizmui, abstrakčiam menui... rūšys, kurioms reikia žaliavos. Kuo žaliava spalvingesnė, tuo ...

  • ...siekia pažinti protu tai, kuo tikima. 11. Filosofija ir mitologija Mitai ...medziagoms neutralus. Anaksimandro apeironas (begalybe) artimas filosofinei kategorijai “materija”, kuri ... kad filosofija savo pažinimo metodu yra kur kas artimesnė menui, negu mokslui...

  • ..., religija, filosofija. Rytuose visai kitaip – mitas, filosofija, religija....tuo jis tikresnis. Ir kuo jis realistiškesnis, ... buities papuošimas. Tokiam menui svetima tikroji laisvė, savarankiškumas...idėjos. Menininko koncepcija artima rytams dėl dėmesio...

  • ...filosofijos problemomis. 1.4 Filosofija ir kultūra. Kuo mažiau turime reikalavimų, ...sutapti. Savo ištakomis filosofija daugiau artimesnė religijai ir menui negu mokslui. ...į Dianos šventovę Efese. Heraklito filosofija artima jo pirmtakų Talio, Anaksimandro ir...

  • ...susidarė nepalanki dirva vaizduojamajam menui. Tad vertybių priėmimas – ...triuškinti kaulus nei bet kuo kitu. Žmonių padarytas ...apie istoriją savyje. Filosofija ir mitas Filosofija atsirado, kai ...tobulinimo istoriją. Tuo ji artima mokslui. Nebūdama mokslas ...

  • ...pat artima idėjoms. Ji – žmogaus esmė. Ji padaro žmogų tuo, kuo jis... Taigi naujųjų amžių filosofija pradeda tuo, kuo baigė antikos filosofija. Tik senųjų amžių...kylantis išgyvenimo sąlygiškumas, tyčinumas suteikia menui tam tikro nerimtumo, nepraktiškumo. Kad...

  • ..., mąstymas bendrybėmis. Mąstymas – kuo giliau, kuo bendriau, plačiau. Abstraktumo lygis ...išreikšti žmogaus patirtį, kaip ir filosofija. Menui rūpi ne tiesa, o ...tikras vietas. Šamanizmas – gentinės struktūros. Artima animizmui. Materialus pasaulis yra ...

  • ...skonio sprendimą apie objektą, kuo jis iš esmės ...intuityviąją (estetika) ir konceptualiąją (filosofija); 2) praktine, kuria remdamasis... o vėlyvoji jo raida artima dekadansui. Žymiausio anglų ...visuomenės požiūriu, atmetė "menas menui" galimybę. Šiuo aspektu ...

  • ...Dël to fenomenologinë filosofija vadinama esmës filosofija. E. Husserlis .... Tai kûrybinei vaizduotei artimas paþintinis aktas, kuriame ... (pvz., folklorui, þaidimo menui) tirti. Iðskirtinæ vietà... sukurta programa, siekiant kuo tikslesniu rezultatu. Kompiuterio...

×
×