• ... - giminė, skaičius ir linksnis. 5. Kuo eina sakinyje. Trejetas drąsuolių pasiekė antrąją viršukalnę...). 3. Laipsnis (jei laipsniuojamas). 4. Kuo eina sakinyje. Stovyklautojai ramiausiai vaikštinėjo po sodą...). 3. Laipsnis (jei laipsniuojamas). 4. Kuo eina sakinyje. Pavyzdys Stovyklautojai ramiausiai vaikštinėjo po...

  • .... Nuosaka, laikas, skaičius, asmuo. 5. Kuo eina sakinyje. Pastaba Jei veiksmažodis sangrąžinis ar...). 3. Laipsnis (jei laipsniuojamas). 4. Kuo eina sakinyje.asKalbos dalių gramatinio nagrinėjimo planai.... Nuosaka, laikas, skaičius, asmuo. 5. Kuo eina sakinyje. Pastaba Jei veiksmažodis sangrąžinis ar...

  • .... Linksniuotė, skaičius ir linksnis. 6. Kuo eina sakinyje. Daiktavardžiai skirstomi į bendrinius (namas..., aukštesnysis, aukščiausiasis, visų aukščiausias). 5. Kuo eina sakinyje. Būdvardžiai skirstomi į paprastuosius (naujas...). 3. Laipsnis (jei laipsniuojamas). 4. Kuo eina sakinyje. Pavyzdys Stovyklautojai ramiausiai vaikštinėjo po...

  • ... kaitomas – giminė, skaičius, linksnis 6. Kuo eina sakinyje: a) veiksniu (Du bėga, du.... 6. Giminė,skaičius,linksnis. 7. Kuo eina sakinyje: a) veksniu (Pavėlavusieji neįleidžiami) b...) 4. Kuo eina sakinyje: Sakinyje eina įvairiomis aplinkybėmis PRIELINKSNIS Nekaitoma kalbos dalis, kuri eina su linksniu...

  • ... laipsniuojamas), 4) Kuo eina sakinyje. Prielinksnis: nesavarankiška nekaitoma kalbos dalis, kuri eina su linksniu..., skaičius, linksnis (jei kaitomas); 6) Kuo eina sakinyje. Daiktavardis: savarankiška kalbos dalis, nusakanti...), 4) Giminė, skaičius, linksnis, 5) Kuo eina sakinyje. Veiksmažodis: savarankiška kalbos dalis, kuri...

  • .... gramatinėmis formomis tų žodžių, kurie sakinyje betarpiškai su jais susiję. Kai..., seni šoka — dantys kleba. Pastarajame sakinyje jauni yra būdvardis, bet visai.... Linksniuotė, skaičius ir linksnis. 6. Kuo eina sakinyje. Juodoj žemėj balta duona auga...

  • ..., kurie eina tik šalutiniame sakinyje, yra porinių jungtukų, kurių pirmoji dalis eina šalutiniame sakinyje, visada prieš pagrindinį sakinį, o antroji pagrindiniame sakinyje: kai..., tuo ir kitą tepa. Kuo tuo? – kuo pats kvepia. Pirmosios grupės prijungiamųjų...

  • ... neturi sau būdingos specifinės vietos sakinyje: eina tarinio vardine dalimi, veiksniu, papildiniu..., apibrėžiančių bendraties poziciją sakinyje. Bendraties vieta sakinyje nežymėta- ji eina veiksn., tar., papild.... Pasitaiko nereikalingas priešdėlinis vertalas įdomautis: Kuo tu įdomaujiesi (= domiesi)? Pasiįdomausiu (= Pasidomėsiu...

  • ... su daiktavardžiais, apibūdina daiktą ir sakinyje eina nederinamaisiais pažyminiais (Klevo lapai pagelto... visada eina tik su savo pažyminiu, o be pažyminio neįmanomas. Sakinyje Ji..., rūpinimasis kuo, bet netinka rūpestis kuo, rūpestingumas kuo, rūpyba kuo (a.); yra džiaugtis kuo, džiaugimasis kuo...

  • ...- pirmame sakinyje. ,,Tomas”- veiksnys, ,, yra jis “- tarinys- antrame sakinyje šalutiniame sakinyje keičiasi veiksnys... veiksnio , kuris nėra pagalbinis , jis sakinyje eina ne tariniu, o kita sakinio... į klausimus ko?, kam?, ką?, kuo?, su kuo?, apie ką ?, ką? . Tam... vietos, laiko, būdo aplinkybės. Sakinyje paprastai eina platesnę sąvoką nusakanti aplinkybė, o...

×
×