• L. Wittgenšteinas (1881-1951) – vienas žymiausių dabarties filosofų. Jo “Loginis filosofinis traktatas” ir “Filosofiniai tyrinėjimai” paklojo pamatus dviems pagrindinėms, labai skirtingoms, tam tikru požiūriu net priešingoms filosofinės analitikos kryptims – loginiam pozityvizmui ir lingvistinei a

  • Kalbos dalių gramatinio nagrinėjimo planai Daiktavardis 1. Pradinė daiktavardžio forma (vns. vard.). 2. Kalbos dalis (daiktavardis). 3. Skyrius (bendrinis ar tikrinis). 4. Giminė (mot. ar vyr.). 5. Linksniuotė, skaičius, linksnis. 6. Kuo eina sakinyje. Būdvardis 1. Pradinė forma (vns. var

  • KALBOS KULTŪRA LIETUVIŲ KALBOS ŽINYNAS MORFOLOGIJA KIRČIAVIMAS Kirtis ir priegaidė Jei žodis turi ne vieną, o du ar daugiau skiemenų, tai kalbėdami vieną kurį jo skiemenį išryškiname, paprastai tardami stipresniu balsu negu kitus. Pavyzdžiui, žodyje mokykla stipriau pasakome paskutinį skieme

  • Prieveiksmis: savarankiška linksniais bei asmenimis nekaitoma kalbos dalis, aiškinanti veiksmažodį ar būdvardį, paprastai sakinyje eina aplinkybe. Pagal reikšmę jie yra skirstomi į 6 skyrius: Būdo: atsako į klausimus kaip? kokiu būdu?; Kiekybės: atsako į klausimus kiek? kiek kartų? keliese?; Vi

  • MORFOLOGINIS NAGRINĖJIMAS Lietuvių kalboje yra 11 kalbos dalių: daiktavardis, būdvardis, skaitvardis, įvardis, veiksmažodis, prieveiksmis, prielinksnis, jungtukas, dalelytė, jaustukas, ištiktukas. DAIKTAVARDIS 1. Daiktavardžio forma (vienaskaitos vardininkas). 2. Kalbos dalis (daiktavard

  • Daiktavardis yra kalbos dalis, kuri pasako daikto vardą ir atsako į klausimą kas tai? Daiktavardis kaitomas linksniais, skaičiais ir yra vyriškosios arba moteriškosios giminės. Semantiniu požiūriu daiktavardis yra labai įvairi kalbos dalis. Jos pagrindą sudaro konkrečių objektyviosios tikrovės

  • DAIKTAVARDIS (kas tai?) (Suolas, lietus, pamoka…) Gramatiniai požymiai 1. Kaitomas skaičiumi 2. Kaitomas linksniu 3. Turi giminę 4. Gali būti sangrąžinis (pasivaikščiojimas) Gramatinio nagrinėjimo planas 1. Pradinė forma (vns. vard.l.) 2. Kalbos dalis (daiktavardis) 3. Tikrinis ar bendrini

  • Raiškusis skaitymas. Teksto analizavimas ir interpretavimas Temos aktualumas. Pedagogai ir psichologai sutinka su ta mintimi, …

  • Žmonijos raidos kelyje buvo sukurta labai daug valstybės valdymo modelių, kurių kiekvienas geriausiai atitinka ir …

  • Žodžio supratimas Kas yra žodis? Empiriškai (t. y. iš patyrimo) mes visi žinome, kas yra žodis, todėl kai kam gali rodytis keistas ar net juokingas šis klausimas. Kiekvienas iš mūsų turbūt nesumaišys žodžio su sakiniu, žodžių junginiu ar garsu ir prireikus galėtų suminėti

×
×