vadybos konspektas

V A D Y B A

Paskaitų konspektas

T U R I N Y S

Įvadas Psl.
1. Vadybos pokyčių varomosios jėgos 4
1.1. Socioekonominių veiksnių įtaka vadybai 4
1.2. Veiksniai sąlygojantys vadybos pokyčius 5
2. Europietiškas vadybos modelis 8
2.1. Eurovadybos formavimosi priežastys 8
2.2.

Didaktika

Didaktika
Pradinė mokykla ,jos bruožai.
Pradinė mokykla švietimo sistemoje yra pradinė( pirmoji) grandis.Švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme sakoma, kad pradinio ugdymo paskirtis yra suteikti
Asmeniui * dorinės ( sąžiningumas, pasisveikinimas, tvarkingumas) ir* socialinės brandos pradmenys,* ku

Darbinis auklėjimas

Turinys:

1. Darbinis auklėjimas……………………………………………………………………1
2. Ekoniminis auklėjimas…………………………………………………………………………………….. 5
3. Fizinis grūdinimas………………………………………………………………….

Visuotinė istorija

VKCI 1: Visuotinė kultūrų ir civilizacijų istorija kaip ugdymo kultūros dalis. Tikslieji mokslai ir humanitarinė kultūra. Kliometrija

Kai pagalvoji apie civilizacijų istoriją ir jos mokymąsi, norom nenorom prisimeni vaikišką paradoksą. Civilizacijų istorija, su kuria dauguma moksleivių pa