• ... organizuoti skaitmeninius fondus siekiant kuo geresnių rezultatų galutiniams vartotojams ...biblioteka pamažu dingsta iš akių, ne todėl kad ji tapo mažiau svarbi...supratimas kaip panaudot... tas technologijas mokslui, mokymui ir kultūriniam vystymuisi. ...

  • ...biblioteka Vašingtone, Valstybinė biblioteka Maskvoje, Britų nacionalinė biblioteka, Paryžiaus nacionalinė biblioteka, Švedijos karališkoji biblioteka...Įtaka menui ir mokslui (su ...stengiasi taikyti į kuo siauresnę auditoriją... istorijoje svarbi 2 aspektais:...

  • ... su kremacijos papročiu. Svarbi vieta skiriama tarpgentinėms ...tai nebuvo vienintelis kelias mokslui plisti. Kaip ir...stengiamasi tarp bajorų įgyti kuo daugiau šalininkų, nesirūpinant,...viešąja tapo turtinga universiteto biblioteka. Vilniaus universitete išaugo ...

  • ...Varniuose pradėta kurti nacionalinė biblioteka, čia telkėsi geriausi ... Lietuvos inteligentijai labai svarbi buvo užsienio šalių ...pagrindinis LKP uždavinys buvo kuo greičiau atstatyti aneksines... vykdyti bendrus SSRS mokslui uždavinius. Veikė ir institutai...

  • ...kuo skyrėsi (tiksliau, kur prasidėjo ir baigėsi) helenistinės Aleksandrijos muziejus ir biblioteka.... Knygos ir skaitymo istorijai svarbi formuluotė, kad Vytautas "fundaciją ...quadriviumui, tai bent elementariam pradiniam mokslui reikalingų knygų, nes iki ...

  • ... sistemą, siekiant užtikrinti kuo geresnės kokybės paslaugas ... sergančio nepagydoma liga, priežiūrą. Svarbi skausmo, kitų simptomų ... naujoms technologijoms, medicinos mokslui žengiant į priekį, ...03 37. http://www.biblioteka.lt/senjorai/strategija.doc...

  • ...grûdà prieðtaravimø aibëje. Svarbi natûralaus intelekto ...atmintyje sukaupta partijos pabaigø biblioteka. Ypatinga kompiuteriu ... turëjusià didþiulæ reikðmæ ðiuolaikiniam mokslui. Taigi struktûralizmas ...sukurta programa, siekiant kuo tikslesniu rezultatu. ...

  • ...prūsų raštu bei knyga. Svarbi ir jo biblioteka, sudaryta beveik vien iš...profilio humanistinės orientacijos absolventus Lietuvos mokslui, kultūrai, švietimui ir ūkiui. Lietuvos...sluoksnis – turėjo visas galimybes gauti kuo geriausią išsilavinimą ir juos ...

  • ... bendradarbiavimą su kitais mokslui neabejingais Lietuvos ...procese, ir atvirkščiai, kuo intensyvesnio studijuojančiųjų dalyvavimo..., centrų, institutų, fakultetų bibliotekas, taip pat Centrinę...vizitinė Universiteto kortelė, itin svarbi visai, ypač tarptautinei...

  • ...uždavinių lieka modernizuoti švietimo institucijų bibliotekas ir pradėti kurti mokyklų ... Si mokymo kryptis atsirado vystantis mokslui ir techni¬kai, — sparčiai ...svarbi, naudinga ar reikalinga. Tai rodo, jog mokytojo pastangos kuo labiau „mokyti", kuo...

×
×