Fizikos svyravimai

FIZIKA

Programa

Dalyko paskirtis

Vidurinėje mokykloje mokydamiesi fizikos teorijos ir atlikdami eksperimentus, moks-leiviai galės nuodugniau suvokti pagrindines klasikinės ir moderniosios fizikos sritis. Fizikos programa apima svarbiausias fizikos mokslo žinias. Kursas turėtų suteikti

Dujos ir jų dėsniai

Dujos ir jų dėsniai.
Fizinei dujų būsenai nustatyti pakanka 4 dydžių:
1)kiekio moliais;
2)tūrio;
3)temperatūros;
4)slėgio;

Boilio dėsnis:
Dėsnis: to paties dujų kiekio tūris pastovioje to , yra atvirkščiai proporcingas dujų slėgiui.
pV═a – matematinė Boilio dėsnio išraiška

Šarlio – Gei

silicio sudetis

1. SILICIS IR JO JUNGINIAI

Silicis

Silicis gamtoje.
Silicis yra vienas iš labiausiai paplitusių elementų žemės plutoje (po deguonies) ir sudaro apie 28 % jos masės. Jis taip pat įeina į visų kosminių kūnų sudėtį, randamas ir tarpžvaigždinėje erdvėje. Gamtoje silicis laisvoje formoje nerandama

Galaktika

Astrofizikai, stebėdami tolimas visatos galaktikas, nutolusias milijardus šviesmečių nuo žemės, per pastaruosius metus aptiko nemažai tamsiosios energijos egzistavimo įrodymų. Tarptautinė mokslininkų grupė pasinaudojo Hubble teleskopo duomenimis, norėdama aptikti tamsiosios energijos pėdsakų mūsų ga

Fizikos paruoštukėlė

1.Laukas ir medžiaga – dvi pagrindinės materijos formos. Yra dvi
pagrindinės materijos rūšys: laukas ir medžiaga. Medžiaga – sutankinta
materija, laukas – išsklaidyta materija. Abi formos susilieja
mikropasaulyje (fotonas yra laukas, kuris virsta medžiagos da

Tamsioji materija

TURINYS

Įvadas 3
Masė ir svoris 4
Galaktikų masių nustatymas 5
Doplerio Poslinkis 5
Sukamasis Greitis 6
Šviesos matymas 6
Tamsioji Materija 7
Didžkiai 7
Rudieji nykštukai 7
Juodosios skylės 8
Didžkių aptikimas 12
Paieškos su Hablu 12
Gravitaciniai lęšiai 12
Besisukančios žvai