Desniai

HUKO Dësnis:
Tampumo jëgos atsiradimo prieþàstis – kûnø deformacija. Pvz.: deformuojant spyruoklæ arba strypelá, jame atsiranda tamprumo jëga, kuri lygi Fx=-k*x (k- standumas[N/m],
x- deformacijos dydis[m]) x =l – l0
Dësnis tam tikrose deformacijos ribose, tamprumo jëga tiesiog proporcinga de

Metalų fizikinės ir cheminės savybės

Metalai Metalų fizikinės ir cheminės savybės. Mechaninės (fizikinės) savybės: Tvirtumas ir atsparumas – gebėjimas išlaikyti įvairias apkrovas ir nesuirti ; Tamprumas – gebėjimas sugrįžti į pradinę padėtį, nustojus veikti išorinėms jėgoms; Plastiškumas – gebėjimas keisti forma, veikiant išorinėms jėgoms, nesuirti, nesuplyšti, netrūkti, o nustojus veikti jėgoms, išlaikyti įgytą formą; Kietumas – veikiant išorinėms jėgoms, priešintis … Read more Metalų fizikinės ir cheminės savybės

Miško reikšmė

Turinys
Įvadas 3
Miško reikšmė 3
Antropogeninis poveikis augalijai 6
Svarbiausios šiuolaikinės miškų biologinės įvairovės apsaugos nuostatai 11
Trikdžių įtaka bioįvairovei 12
Bioįvairovės apsaugą reglamentuojantys įstatymai 13
Lietuvoje saugomos teritorijos ir objektai 14
Bioįvairovės gelbėj

GAMYBOS VEIKSNIAI

TURINYS

ĮŽANGA…………………………………………………………………………………………………………………………3
1. GAMYBOS VEIKSNIAI……………………………………………………………………………………4
1.1. Gamybos esmė……