Kaip spręsti santykiuose iškylančias problemas (I dalis)

Jei žinosite, kaip spręsti santykių problemas dar tada, kol su jomis nesusidūrėte, išspręsti jas bus kur kas paprasčiau. Kai užmezgate ilgalaikius santykius, su partneriu turėtumėte aptarti svarbiausius jūsų bendro gyvenimo klausimus.

Šiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS
APLINKOS APSAUGOS KATEDRA

Šiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema.

Žmogus ir aplinka disciplinos referatas

Laisvės problema filosofijoje

Turinys

Įvadas………………………………………………………………..……….……….3

1. Laisvės samprata …………………………………….………………………4
1.1. Laisvės subjektas …………………………………..………………….4
1.2. Laisvės objektas …………………..…………………………….……..6
2. Laisvės vykdymas …………………………………………………..…….6
2.1. Laisvės

Buties problema

TURINYS

ĮVADAS 2
I. BŪTIES SĄVOKOS SAMPRATA 3
1.1. Kasdienė būties sąvoka 3
1.2. Normalizmo ir realizmo požiūriai į būtį 4
1.3. “Gamta yra būtis” 5
1.4. Būties problema egzistencializme 7
II. BŪTIS PAGAL FILOSOFUS 7
2.1. Būtis pagal Platoną 7
2.2. Būtis kaip pagrindas pagal Heideggerį 8