• ... pokario metu Lietuvoje vykdoma kolonijine kulturos politika, kurios tikslas - ištirpdyti tautine savimone... - „kulturos smaugli". Rašytoju sajunga skelbe pareiškimus apie kolonijine sovietines valdžios ekologine politika..., / ir aš nenoriu matyt / nulaužto kuno liemens". Žmogaus išnykimas, metafiziškai nulemtas...

  • ... sporto prioritetus: • Užtikrinti Valstybes vykdoma politika kūno kultūros ir sporto srityje...: 1. http://skelbimas.lt/istatymai/kuno_kulturos_ir_sporto_istatymas.htm, kūno...&ct=clnk&cd=5, sporto politika, straipsnis. 5. http://www.vjrt...&ct=clnk&cd=1, sporto politika, straipsnis. 6. http://www3.lrs...

×
×