• ... išvystant fizinės žmogaus prigimties arba kUno nusiteikimą tamauti aukštesni ems gyvenimo... ką auklėtiniai myli savo kiino kulturos mokytojus? „Manoma, kad jie turi... mokinių ugdymosi pasiekimai kūno kultūros pamokose vertinami pažymiais (balais). Daug ižymių...

×
×