Aktyviųjų mokymosi metodų panaudojimas kūno kultūros pamokose pradinėje mokykloje

TURINYS

ĮVADAS ………………………………………………………………………………. 3
1. AKTYVIŲJŲ MOKYMOSI METODŲ SAMPRATA ……………………………….. 5
1.1. Aktyviųjų mokymosi samprata ir esmė …………………………………………….… 5
1.2. Mokymosi metodų įvairovė …………………………..

Motyvacija

MOTYVACIJA.
A. MASLOU POREIKIŲ HIERARCHIJOS TEORIJA.
MURRAY SOCIALINIAI POREIKIAI.
SAVE REALIZUOJANČIOS ASMENYBĖS BRUOŽAI.
BENDRAVIMO SAMPRATA.
EFEKTYVAUS BENDRAVIMO PRINCIPAI.
BENDRAVIMO ETAPAI.
KONSTRUKTYVAUS ELGESIO KONFLIKTINĖJE SITUACIJOJE STRATEGIJOS

REFERATAS

200