• ... išvystant fizinės žmogaus prigimties arba kUno nusiteikimą tamauti aukštesni ems gyvenimo... ką auklėtiniai myli savo kiino kulturos mokytojus? „Manoma, kad jie turi...). 2. TYRIMO TIKSLAS, UZDA VINIAI, METODIKA IR ORGANIZA VIMAS Tyrimo tikslas...

×
×