Personalo vadybos konspektas

1 tema. Personalo vadybos samprata, turinys ir uždaviniai.

1. Klausimas: Personalo vadybos samprata ir subjektai.
Personalo valdymas kaip specifinė valdymo rūšis egzistuoja tik socialinių organizacijų rėmuose. Nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio visas socialines organizacijas vienija keletas ben

konspektas

TAUTIŠKUMAS IR ATVIROJI VISUOMENĖ
(2000-2002 m.)
Pagrindimas
Žengiant į trečiąjį tūkstantmetį laukiama, kad ateityje Europoje vyraus tautų ir kultūrų, kalbų ir dialektų, tradicijų ir papročių įvairovė. Todėl ir mokyklai vis aktualesnės darosi kultūros vertybių perimamumo ir plėtros, moksl