Lietuvos prezidentai

Turinys

Įvadas .……………………………………………………………………….. 2psl
Lietuvos Respublikos prezidentų valdymo laikotarpiai………………………. 3psl
Biografiniai duomenys:
Antanas Smetona………………………………………………… 4psl
Aleksandras Stulginskis………………………………………….. 5psl