Nedarbas

Turinys

ĮVADAS 3
1.SĄVOKOS, SUSIJUSIOS SU NEDARBO PROBLEMA 4
2. DARBO RINKA 8
3.SITUACIJOS APŽVALGA 12
3.1. 2011 m. I pusm. darbo rinkos tendencijos 13
3.1.2.Registruotas nedarbas 13
3.3 Darbo pasiūla 14
3.4 Darbo paklausa 15
4.ŠALIES RODIKLIAI 19
4.1 Darbo jėgos aktyvumo, užim

socialine gerove

ĮVADAS

Socialinė gerovė tapo begaline, įvairia ir kompleksiška institucija. Kai gerovės politikoje ir programose vyksta pokyčiai, jie paliečia milijonus žmonių ir net specialistai turi sunkumų nepakankamai įvertindami plačiai plintančius pokyčius nuo iš pirmo žvilgsnio reliatyviai mažų pakeitim

administracine teise

I skyrius
Administracinės teisės samprata.

1 tema. Metodologiniai administracinės teisės sampratos aspektai
1.1. Administracinės teisės sąvoka, dalykas ir reguliavimo metodas.
Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas visada yra vi

Kriziu vadyba

Šiandieninė aplinka, kurioje veikia šiuolaikinė organizacija, yra labai sudėtinga. Užtenka pakanka paminėti tik kai kuriuos procesus:
• rinkos prisotinimas reikalauja orientuotis į klientus;
• demokratizavimo procesų pasekmėje galima kalbėti apie Europą, pasaulį be sienų, o tuo pačiu ir apie konk